بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های سعید چنگیزیان

   پیله آهنی
   73%

   اکشن - پلیسی معمایی

   1398 - ایران

   جمشیدیه
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   گرگ بازی
   60%
   4.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1396 - ایران

   چهارراه استانبول
   93%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   سارا و آیدا
   83%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آندرانیک
   79%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   شکستن همزمان بیست استخوان
   86%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   گیلدا
   52%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   خشم و هیاهو
   87%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   کلمه سکوت کلمه
   67%

   فیلم تئاتر

   1394 - ایران

   خشم و هیاهو (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   86%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   آسمان زرد کم عمق
   67%

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   نقش نگار
   85%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   شایعات
   91%

   فیلم تئاتر - کمدی

   1392 - ایران

   ایوانف
   82%

   فیلم تئاتر

   1390 - ایران

   رویای نیمه شب پاییز
   83%

   فیلم تئاتر

   1387 - ایران