بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های ستار اورکی

   پاستاریونی
   95%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ژن خوک (مخصوص ناشنوایان)
   89%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران

   آنجا
   77%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   مردی بدون سایه
   74%
   4.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   طلا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   85%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   پاستاریونی (مخصوص ناشنوایان)
   90%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران

   فیلشاه
   89%
   5.0/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   1397 - ایران

   اسکی باز
   93%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   طلا
   86%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ژن خوک
   89%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   چهل و هفت
   68%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مادری
   85%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   دوباره زندگی
   89%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   کروکودیل
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   حریم شخصی
   84%
   4.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   ویلایی ها
   90%

   اکشن - جنگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خانه ای در خیابان چهل و یکم
   84%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   دوران عاشقی
   87%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   فصل نرگس
   93%

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   فروشنده
   88%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   فروشنده (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   89%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   از ایران یک جدایی
   85%

   مستند - اجتماعی

   1393 - ایران

   او خوب سنگ میزند
   84%

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   استرداد
   93%
   5.6/10

   تاریخی

   1390 - ایران

   سیب و سلما
   81%

   عاشقانه - خانوادگی

   1389 - ایران

   جدایی نادر از سیمین
   91%
   8.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جدایی نادر از سیمین (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   91%
   8.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   ندارها
   87%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   سنگ، کاغذ، قیچی
   85%
   4.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   تارا و تب توت فرنگی
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران