بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های رضا میر کریمی

   ما همه با هم هستیم (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   58%
   4.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   ما همه با هم هستیم
   64%
   4.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ما همه با هم هستیم (مخصوص ناشنوایان)
   61%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   قصر شیرین
   87%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   قصر شیرین (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   86%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   قصر شیرین (مخصوص ناشنوایان)
   79%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   قصر شیرین (مخصوص نابینایان)
   83%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   دختر
   92%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   یه حبه قند
   93%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   از تمام دریچه ها
   83%

   مستند - بیوگرافی

   1386 - ایران

   جریان اصلی
   95%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   در امتداد سرزمین کهن
   80%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   رقص با دوربین
   88%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   فرمالیست مکتب اصفهان
   74%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   فیلمبرداران سینمای ایران
   75%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   کلک زرین
   80%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران