بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های خسرو شکیبایی

   حیران
   91%
   6.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران

   دل شکسته
   96%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   شب
   90%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   با دست های خالی
   92%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   نسکافه داغ داغ
   87%

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   عروسک فرنگی
   77%

   خانوادگی - عاشقانه

   1385 - ایران

   چه کسی امیر را کشت
   72%
   5.8/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1384 - ایران

   پیشنهاد پنجاه میلیون تومانی
   79%

   اکشن - هیجان انگیز

   1384 - ایران

   حکم
   82%
   5.0/10

   اکشن - گانگستری

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   سالاد فصل
   85%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   صبحانه ای برای دو نفر
   77%
   4.4/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1382 - ایران

   مزاحم
   93%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران

   کاغذ بی خط
   88%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران - زیرنویس دارد

   اثیری
   79%
   4.9/10

   1380 - ایران

   داستان های جزیره
   71%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   لژیون
   65%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   سرزمین خورشید
   81%

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران

   خواهران غریب
   97%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران

   بلوف
   86%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1372 - ایران

   پرواز را به خاطر بسپار
   68%

   مستند - اجتماعی

   1371 - ایران

   بانو
   91%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   یک بار برای همیشه
   90%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   جستجو در جزیره
   83%
   3.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   1369 - ایران

   عبور از غبار
   89%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   شکار
   88%
   7.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1366 - ایران

   دادشاه
   91%
   5.5/10

   اکشن - جنگی

   1362 - ایران