بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های ترانه علیدوستی

   عصر ما
   77%

   تاک شو - هاردتاک

   1397 - ایران

   فروشنده
   88%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   فروشنده (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   87%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   شهرزاد
   83%
   8.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران

   شهرزاد (مخصوص ناشنوایان)
   86%
   7.9/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران

   شهرزاد (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   85%
   8.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   مادر قلب اتمی
   51%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   آسمان زرد کم عمق
   67%

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   انتهای خیابان هشتم
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   هرچی خدا بخواد
   87%

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   راز دشت تاران
   77%
   4.3/10

   خانوادگی - کودک

   1388 - ایران

   درباره الی (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   86%
   8.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   درباره الی
   90%
   8.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مانیفست چو
   75%

   فیلم تئاتر

   1387 - ایران

   تردید
   74%
   6.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   کنعان
   86%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   چهارشنبه سوری
   89%
   7.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   من ترانه 15 سال دارم
   95%
   7.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران - زیرنویس دارد