بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های بهناز جعفری

   زیر نور کم
   اکران آنلاین
   50%

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   به دنیا آمدن
   84%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   جاده قدیم
   88%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جاده قدیم - پشت صحنه
   90%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   جاده قدیم (مخصوص ناشنوایان)
   85%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   پاسیو
   72%
   4.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   پرسه در حوالی من
   69%
   5.6/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1396 - ایران

   کوکوی کبوتران حرم
   76%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1396 - ایران

   خانه دختر
   76%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   گیتا
   88%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   هفت ماهگی
   89%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خشم و هیاهو
   87%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   لانتوری
   85%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   اتاق ورونیکا
   91%

   فیلم تئاتر

   1394 - ایران

   خشم و هیاهو (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   86%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   مردی برای تمام فصول
   86%

   1393 - ایران

   دلم می خواد
   75%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شام با دوستان
   81%

   فیلم تئاتر

   1392 - ایران

   هملت
   72%

   فیلم تئاتر

   1391 - ایران

   تلفن همراه رئیس جمهور
   81%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   تلفن همراه رئیس جمهور (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   75%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   نورا
   82%

   فیلم تئاتر

   1389 - ایران

   ترانه کوچک من
   78%

   خانوادگی - کمدی

   1388 - ایران

   بیدار شو آرزو
   87%
   7.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران

   آب و آتش
   86%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   روسری آبی
   97%
   6.8/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1373 - ایران