بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های بابک بیات

   وقتی همه چیز دیر می شود (ایدز)
   73%

   مستند - اجتماعی

   1388 - ایران

   سام و نرگس
   95%
   4.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   دست های آلوده
   93%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران - زیرنویس دارد

   دو زن
   96%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   شیدا
   92%
   6.4/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1377 - ایران

   معصوم
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   ساحره
   87%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مرسدس
   76%
   4.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران - زیرنویس دارد

   سرزمین خورشید
   83%

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران

   روز شیطان
   86%
   5.3/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1373 - ایران

   عروسی خون
   86%

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   دیدار
   91%
   6.3/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1373 - ایران

   جهان پهلوان تختی
   82%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   افعی
   92%
   5.2/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1371 - ایران

   مار
   81%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   عروس
   87%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران - زیرنویس دارد

   پرده آخر
   89%
   7.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران - زیرنویس دارد

   تمام وسوسه های زمین
   81%
   7.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   دستمزد
   89%
   5.1/10

   اکشن - جنگی

   1368 - ایران

   شنا در زمستان
   89%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   کشتی آنجلیکا
   87%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران - زیرنویس دارد

   شکار
   88%
   7.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1366 - ایران

   شاید وقتی دیگر
   88%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1366 - ایران

   راه دوم
   75%
   7.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1363 - ایران

   نقطه ضعف
   84%
   6.9/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران