بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های امیر جعفری

   جیران
   به زودی
   96%

   عاشقانه - خانوادگی

   1400 - ایران

   قانون مورفی (مخصوص نابینایان)
   59%
   3.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   قانون مورفی
   68%
   3.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   قانون مورفی (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   60%
   3.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   قانون مورفی ( مخصوص ناشنوایان )
   66%
   3.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   قانون مورفی - پشت صحنه
   76%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   چهار انگشت (مخصوص ناشنوایان)
   77%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران

   چهار انگشت (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   82%
   3.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   چهار انگشت
   81%
   3.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   زیرنظر (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   82%
   4.9/10

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   زیرنظر
   81%
   4.9/10

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ممنوعه مخصوص ناشنوایان
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   ممنوعه
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سراسر شب
   50%
   4.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بلوک 9 خروجی 2
   82%
   4.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   ساعت پنج عصر (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   67%
   5.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   ساعت پنج عصر
   72%
   5.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   اکسیدان
   90%
   5.3/10

   کمدی - خانوادگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آزاد به قید شرط
   83%
   5.4/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1395 - ایران

   اکسیدان (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   84%
   5.3/10

   کمدی - خانوادگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   زاپاس
   87%
   5.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شهرزاد
   84%
   8.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شهرزاد (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   87%
   8.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   شکلک
   94%

   1393 - ایران

   پاییز
   91%

   فیلم تئاتر

   1393 - ایران

   سیزده
   85%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   بیگانه
   72%

   عاشقانه - خانوادگی

   1392 - ایران

   کیفر
   89%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1388 - ایران

   رویای نیمه شب پاییز
   82%

   فیلم تئاتر

   1387 - ایران

   کلانتری غیر انتفاعی
   75%
   3.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   بی پولی
   89%
   6.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مکس
   88%
   6.0/10

   کمدی - خانوادگی

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   جنایت
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   لج و لجبازی
   91%

   خانوادگی - کمدی

   1381 - ایران

   نان عشق موتور 1000
   94%
   5.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1380 - ایران - زیرنویس دارد