بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های افسانه بایگان

   دل
   78%
   2.9/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   دل (مخصوص ناشنوایان)
   75%
   2.9/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   دل (مخصوص نابینایان)
   76%
   2.9/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران

   ستاره های حیران
   79%

   مستند - اجتماعی

   1397 - ایران

   نگار
   71%
   5.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   50 کیلو آلبالو
   87%
   3.9/10

   کمدی - عاشقانه

   1395 - ایران

   میلیونر میامی (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   63%
   4.6/10

   کمدی - خانوادگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   میلیونر میامی
   64%
   4.6/10

   کمدی - خانوادگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   پی 22
   87%

   اکشن - جنگی

   1393 - ایران

   خبر خاصی نیست
   82%
   3.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   زنها شگفت انگیزند
   85%

   کمدی - خانوادگی

   1389 - ایران

   سوپر استار
   95%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   آقای هفت رنگ
   89%

   خانوادگی - کمدی

   1387 - ایران

   کنعان
   86%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   محاکمه
   93%
   3.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   کافه ستاره
   89%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   مریم و میتیل
   92%
   5.9/10

   خانوادگی - کودک

   1379 - ایران

   طوطیا
   85%
   3.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   زخمی
   93%
   4.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1376 - ایران

   مرد عوضی
   92%
   6.0/10

   کمدی - خانوادگی

   1376 - ایران - زیرنویس دارد

   پنجه در خاک
   89%
   5.5/10

   اکشن - جنگی

   1376 - ایران

   نابخشوده
   91%
   4.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1375 - ایران

   خواهران غریب
   97%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران

   خوش خیال
   73%

   کمدی - اکشن

   1371 - ایران

   شکوه بازگشت
   73%

   خانوادگی - اجتماعی

   1371 - ایران

   شانس زندگی
   83%

   اکشن - هیجان انگیز

   1370 - ایران

   اتل متل توتوله
   82%

   خانوادگی - کودک

   1370 - ایران

   قرق
   87%
   3.6/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1370 - ایران

   دو فیلم با یک بلیط
   80%
   4.9/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1369 - ایران

   شنگول و منگول
   84%
   4.3/10

   خانوادگی - کودک

   1368 - ایران

   طوبی
   81%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران

   گل مریم
   85%
   4.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1366 - ایران

   دبیرستان
   87%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1365 - ایران

   بگذار زندگی کنم
   90%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1365 - ایران

   تشکیلات
   85%

   اکشن - هیجان انگیز

   1365 - ایران