بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های اشکان اشکانی

   هزارتو
   72%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   بهشت گمشده
   88%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   زیرنظر (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   80%
   4.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   زیرنظر
   81%
   4.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   نبات
   88%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   درساژ
   67%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   درساژ (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   67%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   جاده
   64%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1395 - ایران

   شماره 17 سهیلا
   70%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   لانتوری
   85%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مادر قلب اتمی
   52%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   از پاریز تا پاریس
   89%

   مستند - بیوگرافی

   1393 - ایران

   به دیوار نگاه کن
   68%

   مستند - پژوهشی

   1391 - ایران

   خسته نباشید
   89%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   از نفس افتاده ها
   63%

   مستند - اجتماعی

   1391 - ایران

   شهر پولکی
   61%

   مستند - اجتماعی

   1390 - ایران

   ده کیلومتر دورتر
   75%

   مستند - پژوهشی

   1388 - ایران