بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های ابراهیم قاضی زاده

   دو چشم بی سو
   79%
   4.1/10

   تاریخی

   1363 - ایران

   شکار شکارچی
   78%

   خانوادگی - اجتماعی

   1363 - ایران

   برای آزادی
   64%
   7.3/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   1358 - ایران