بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های آزیتا لاچینی

   گاو زخمی
   78%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   دل های شیشه ای
   79%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   عروسک فرنگی
   78%

   خانوادگی - عاشقانه

   1385 - ایران

   اثیری
   79%
   4.9/10

   1380 - ایران

   آبی
   87%
   4.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   دزد عروسک ها
   90%
   6.4/10

   خانوادگی - کودک

   1368 - ایران

   دلار
   79%
   4.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1367 - ایران

   پرنده کوچک خوشبختی
   89%
   6.5/10

   خانوادگی - کودک

   1366 - ایران

   جنگلبان
   83%

   اکشن - هیجان انگیز

   1366 - ایران

   دبیرستان
   87%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1365 - ایران