بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بسیار عالی

   • u
    ۵ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالی و آموزنده

   • u
    ۹ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۱ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب و عالی بود و قشنگه

   • u
    ۲ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیهههه

   • u
    ۷ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

  • && !(isSmartTv() || isSabok())