بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    joza_22 ۷ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • j
    محمد ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    روی پوستر نوشتند پیمان قاسم خانی....

   • u
    ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بسیار عالی👏♥️

   • u
    ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    چقدر خانوم باسوادی هستن

   • u
    ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    چقد این بانو شیرین هستن

   • u
    ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب بود خیراندیش بیش از ۳۰ سال داره فعالیت هنری می کنه