بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سرشار از عاطفه

   • u
    ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بازیگر سرشار از عارفه و احساس با نگاهی عمیق و مملو از اندیشه. هستید آقای آذرنگ عزیز

   • u
    ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آقای حمیدرضا آذرنگ فوق العاده اید و بی نظیر. خدا قوت.