بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۲۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    چیزی که خیلی جالب بود برام - این بود که بعد از ۲۰ سال زندگی در امریکا بعد از گرفتن دکتری، جنگ شش روزه باعث میشه یادش بیاد که فلسطینی بوده و ۱۲ سال بعدش کتاب معروفشو چاپ کنه.