بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خانکی اضافه بود فوق العاده گوشت تلخ کل اعضا خانواده

   • u
    ۷ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالی

   • u
    ۲۰ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی‌هم‌عالی

   • u
    ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی خوب.و سرگرم کننده

   • u
    kamyar taheri ۸ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    سرگرم کننده

   • u
    agha mehdi ۱ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی

   • u
    ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی

   • u
    soheir.m ۴ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی بودن

  • && !(isSmartTv() || isSabok())