بستن
تاریخچه جستجو
   • B
    ۴ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    دوستش داشتم

   • u
    ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    قشنگه

   • u
    ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی خیلی جذاب ، برای کسانی که عاشق به چالش کشیدن هستند

   • u
    ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب

   • u
    ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب