بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    میترا ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    این قسمت مچموعه از همه قسمتهای عالیش ، عالیتر بود از نظر فیلمنامه ، پرداخت سینمایی و از نظر بازیگری « کیت بلنچت » درخشانتر از ه نقش دیگرش بود.