بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    درجه یک

   • u
    ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    طناز بازیگریه که تونست با بازی تقریبا یکی دو تا سکانس در فیلم شنای پروانه سیمرغ بگیره ... با وجود اون همه رقبای سر سخت !! کمتر کسی میتونه با این شرایط سیمرغ بگیره خدا قوت استاد طباطبایی

   • u
    ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    طناز عشقه

   • u
    چی بگم ۷ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__