بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۳ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    سریال بسیار خوبی برای نسل نوجوان است

   • u
    ۲۳ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود👍

   • r
    ۲۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    تمام

   • u
    u-2942072 ۱۰ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی خوب به مسائل نوجوانان پرداخته شده بود👍

   • u
    ۹ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی عالی

   • u
    ۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فوق العاده بود

   • u
    ۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی عالی

   • u
    samsam ۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    اشغال ترین فیلمی که میشد ببینی

   • u
    فاطمه ۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۷ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۶ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی