بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۲۹ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی وقابل دیدن ولذت بردن فیلم خوبیه

   • u
    ۲۹ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی و فراتر از سینما ایران بود

   • u
    ۲۸ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی جالب بود

   • u
    ۲۷ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    حتمامیبی نم فیلم عالی بود

   • u
    ۲۷ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    باحا ل ترین فیلم بود

   • u
    ۲۷ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین فیلم ایرانی که تو عمرم دیدم همین بوده

   • u
    elina ۲۷ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    حتما ببینید ارزششو داره

   • u
    ۲۶ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    نازنین بیاتی عشق است

   • u
    ۲۶ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییییییییییییییییییییی

   • u
    ۲۶ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی باش حال کردم

   • u
    ۲۶ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    متفاوت بود و عالی

   • u
    ۲۶ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    آقا بالاخره پیروز مرد یا نه

   • u
    ۲۵ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم متفاوتی بود شاید اولین فیلم ایرانی که خوشم اومد

   • u
    ۲۵ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۴ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود حتما تماشا کنید

   • u
    armita ۲۴ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    باحال بود ببینید

   • u
    ۲۴ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    ولی آخرش پیروزنبایدمیمرد...

   • u
    ۲۳ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی اندر عالی

   • u
    ۲۳ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا چرا فیلمای خوب و دلنشین پایان تلخ دارن؟!

   • u
    ۲۳ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    فیلم که خیلی خوب بود فقط سر پیروز بی کلاه موند آخرشم که مرد!!!!

   • u
    ۲۳ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    نه اینکه عالی باشه ولی واقعا خوب و متفاوته...