بستن
تاریخچه جستجو
      • u
        مبینا ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :yes__
        این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

        خانواده جوادی قهرمان قهرمان ها میشه

      • u
        ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :yes__
        این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

        جوادی برنده شد

      • p
        ۶ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        عااااااااالی

      • p
        ۶ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        عااااااااالی

      • u
        ۶ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        فقط خانواده سلیمی عالی عالی عالی

      • v
        ۶ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        عالی

      • u
        ۵ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        فقط خانواده‌ی جوادی عالی هستن

      • u
        م. ۴ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :yes__
        این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

        خانواده وفا عالی هستن. آقای وفا و کلا خانوادشون خیلی خوبن

      • u
        ۴ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        خیلی خوبه

      • u
        ehsan ۴ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        خانواده وفا و اصغر پور حقشون بود که برنده بشن

      • u
        ۳ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :yes__
        این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

        خانواده وفا حقش بود برنده شه واقعا تابلو بود که حقشونو خوردن

      • u
        ۳ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        باید خانواده وفا برنده بشن

      • u
        ۳ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        قشنگ بود عالی بود من خواهری چون است و کوچک هستم به من گفتن حرفش رو بهتون بگم خیلی عالی بود خیلی دوست داشت و خیلی زیبا بود انشاالله که انشالله که خیلی خیلی پیشرفت کنید و فصل هزار برید متشکرم خدانگهدار بین کرونا چیکار میکنید عکس روی صفحه خیلی باحاله خدانگهدار

      • u
        ۳ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        من متمئنم این قسمتم عالی عالی

      • u
        ۳ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        عالی هست

      • p
        ۳ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :yes__
        این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

        عالی فکر کنم خانواده ی جوادی برنده میشن

      • u
        ۳ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        آقای وفاااا

      • u
        ۳ مرداد ۱۳۹۹
        _spoil :no__

        عالیییییی قشنگ است

    • && !(isSmartTv() || isSabok())