بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۲۳ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    فیلم خیلی خوب هست

   • u
    ۹ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    افتضاح ترین فیلم دنیا بود بود

   • u
    ۲۵ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    اون فقط یک خواب بود

   • u
    ۲۵ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    مانلی نمیمیره

   • u
    mohammad.63 ۹ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود