بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    معلوم بود اون خانم محقق همیشه سرش تو درس و کتاب بوده.زیاد هیجانی نداشت تو شخصیتش

  • لوگوفیلیمو
   برای دیدن فیلیموتور بعدی به سمت بالا بکشید.