بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بدترین کارگردان دنیا منوچهر هادی

   • m
    sajadzasli ۲۹ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    چرا مجری فکر میکنه فاز مخالف بگیره درصد کلاسش میره بالاتر

   • u
    امیرعباس هادی ۹ مهر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    بهترین کارگردان استاد منوچهر هادی