بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    mojtaba salehi ۱۰ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    نه

   • u
    ۱۰ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    راضیه رو میگیرنش

   • u
    ۱۰ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ‌عالی

   • u
    ۹ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالیه

   • u
    SEDNA ۹ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیارخوب دلیلش ھم بتصویر کشاندن حقایق ھست