بستن
تاریخچه جستجو
   • u
    SLDUD ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مهرعلیان عالی هستید

   • u
    ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خانواده میزبان خیلی به مهمانهایش ارزش قایل شد نحوه برخورد و پذیرایی عالی بود

   • u
    ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    همه اشون خوبن اما کلا مهرعلیان ایده هاشون بهتر از بقیه است

   • u
    ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خانواده مهرعلیان عالی بودن

   • u
    ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بودخانواده رحمانی

   • u
    ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود لذت بردم

   • u
    ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود من که خیلی از خانواده مهر علیان از مهمانیشون خوشم اومد خیلی خوب بود

   • u
    ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی ھر سه خانواده

   • u
    sepehr ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    قسمت مسافرتش خیلی خوب بود . به خصوص خانواده بازدید صنعتی خیلی نواوری داشت . تورلیدری حاج اقا که اطلاعات موبایل رو زیر سوال برد هم حرف نداشت . سوغاتی ذرت از سفر هم ، خیلی برای من هیجان انگیز بود .

   • u
    ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی این خانواده خیلی به دلم مینشینند

  • && !(isSmartTv() || isSabok())