بستن
تاریخچه جستجو

   دهه 70

   ساده لوح
   83%

   کمدی - خانوادگی

   1370 - ایران

   سرزمین خورشید
   87%

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران

   پرواز خاموش
   92%
   4.6/10

   اکشن - جنگی

   1377 - ایران

   روز شیطان
   85%
   5.3/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1373 - ایران

   عطر خوش یار
   70%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   مار
   82%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   سجاده آتش
   93%

   اکشن - جنگی

   1372 - ایران

   کلاه گیس
   78%

   کمدی - خانوادگی

   1388 - ایران

   همه دختران من
   90%
   5.0/10

   کمدی - خانوادگی

   1372 - ایران

   داشتن یا نداشتن
   85%

   مستند - پژوهشی

   1378 - ایران

   شمارش معکوس
   61%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران

   سحرگاه پیروزی
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران

   لاک پشت
   88%
   5.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1375 - ایران

   دلباخته
   77%
   3.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران

   سربلند
   87%
   3.6/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1373 - ایران

   چشم های تقریبا نگران
   70%

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران

   سلطان
   80%
   5.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1375 - ایران

   عروس آتش
   94%
   7.0/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1378 - ایران

   هبوط
   73%

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران

   روبان قرمز
   86%
   7.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1377 - ایران

   سام و نرگس
   94%
   4.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   دست های آلوده
   93%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران - زیرنویس دارد

   بازیچه
   91%
   3.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1371 - ایران

   به خاطر هانیه
   82%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   ننه لالا و فرزندانش
   76%

   خانوادگی - کودک

   1375 - ایران

   خواهران غریب
   98%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران

   گبه
   89%

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران

   عروسی خون
   86%

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   بانو
   91%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   ایران سرای من است
   79%
   7.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   رابطه پنهانی
   84%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1371 - ایران

   روسری آبی
   97%
   6.8/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1373 - ایران

   هدف
   84%

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   یک بار برای همیشه
   90%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   ضربه آخر
   88%

   خانوادگی - اجتماعی

   1372 - ایران

   سگ کشی
   92%
   7.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   بازمانده
   93%
   7.3/10

   تاریخی

   1373 - ایران

   ماه عسل
   78%

   خانوادگی - اجتماعی

   1371 - ایران

   بلوف
   86%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1372 - ایران

   مانی و ندا
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران