بستن
تاریخچه جستجو

   دهه 70

   نرگس
   91%
   6.8/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1370 - ایران

   نرگس
   عروسی ننه غلامحسین
   82%

   فیلم تئاتر

   1370 - ایران

   عروسی ننه غلامحسین
   برگریزان
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   برگریزان
   گل پامچال
   83%

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   گل پامچال
   خوش خیال
   74%

   کمدی - اکشن

   1371 - ایران

   خوش خیال
   پرواز را به خاطر بسپار
   69%

   مستند - اجتماعی

   1371 - ایران

   پرواز را به خاطر بسپار
   دو روی سکه - پشت صحنه
   76%
   3.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1371 - ایران

   دو روی سکه - پشت صحنه
   پنجاه روز التهاب
   79%

   خانوادگی - اجتماعی

   1372 - ایران

   پنجاه روز التهاب
   سایه زخمی
   82%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1372 - ایران

   سایه زخمی
   تحفه هند
   91%
   4.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1373 - ایران

   تحفه هند
   انتهای قدرت
   87%

   اکشن - پلیسی معمایی

   1373 - ایران

   انتهای قدرت
   بهشت پنهان - پشت صحنه
   87%

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   بهشت پنهان - پشت صحنه
   پاک باخته - پشت صحنه
   95%
   5.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1373 - ایران

   پاک باخته - پشت صحنه
   مرد نامرئی
   79%

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران

   مرد نامرئی
   توطئه
   68%

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران

   توطئه
   آخرش که چی
   78%

   فیلم تئاتر

   1374 - ایران

   آخرش که چی
   دام
   83%
   5.5/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1374 - ایران

   دام
   شب روباه
   86%
   4.8/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1375 - ایران

   شب روباه
   عقرب - پشت صحنه
   87%
   5.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1375 - ایران

   عقرب - پشت صحنه
   زخمی - پشت صحنه
   86%
   4.4/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1376 - ایران

   زخمی - پشت صحنه
   دان
   75%

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران

   دان
   شور زندگی
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   شور زندگی
   جوانی
   90%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   جوانی
   لژیون
   73%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   لژیون
   شور عشق
   85%
   4.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   شور عشق
   شیفته
   87%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   شیفته
   آواز خوان
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   آواز خوان
   ساده لوح
   84%
   4.0/10

   کمدی - خانوادگی

   1370 - ایران

   ساده لوح
   سرزمین خورشید
   90%
   6.2/10

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران

   سرزمین خورشید
   پرواز خاموش
   93%
   4.3/10

   اکشن - جنگی

   1377 - ایران

   پرواز خاموش
   روز شیطان
   83%
   5.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1373 - ایران

   روز شیطان
   مار
   83%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   مار
   سجاده آتش
   93%

   اکشن - جنگی

   1372 - ایران

   سجاده آتش
   همه دختران من
   91%
   4.9/10

   کمدی - خانوادگی

   1372 - ایران

   همه دختران من
   داشتن یا نداشتن
   85%

   مستند - پژوهشی

   1378 - ایران

   داشتن یا نداشتن
   شمارش معکوس
   61%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران

   شمارش معکوس
   سحرگاه پیروزی
   83%

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران

   سحرگاه پیروزی
   لاک پشت
   89%
   5.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1375 - ایران

   لاک پشت
   دلباخته
   78%
   3.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران

   دلباخته
   سربلند
   87%
   3.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1373 - ایران

   سربلند