مرور برچسب

ستون منتقدها

نقد و بررسی فیلم تنها در خانه 6
رنگ زدن کلاغ!

بررسی برنامه جوکر که ثابت کرد ذهن انسان چقدر پیچیده است
معجزه خندیدن

یادداشتی بر فیلم هفت پرده ساخته فرزاد موتمن
از فتح تا فنا

نقدی بر فیلم بچه خور ساخته محمد کارت
نفس عمیق

خسرو دهقان پیشنهاد می‌دهد: فیلم‌هایی که باید ببینید
یک شب و یک عمر