مرور برچسب

مسعود کیمیایی

یادداشت سید رضا بهروز درباره فیلم خون شد | اینجا خونه ما بود

فیلم خون شد اثر مسعود کیمیایی، ماجرای مردی است که می‌خواهد گذشته را درست همان‌جایی که رها کرده، بازیابد و درآغوش کشد؛ اما زمان و زندگی پیش پای او چاله می‌کند.
بیشتر بخوانید