مرور برچسب

جیم جارموش

فیلم مرد مرده : زمین، باد و آتش

درباره اهمیت موسیقی عجیب و حساسی که نیل یانگ برای فیلم مرد مرده (Dead Man) ساخته است و درباره جایگاه آن در تاریخ موسیقی متن فیلم باید بسیار بااحتیاط و دقت سخن گفت و مراقب بود که در حق آن بی‌انصافی نشود. من فکر می‌کنم مشخصا انتخاب نیل یانگ
بیشتر بخوانید