مرور برچسب

اسکار 2021

نقد فیلم ببر سفید

فیلم ببر سفید پرسشی اساسی و مهم را مطرح می‌کند: آیا ثروت را می‌توان از امتیازات ذاتی‌ای که فراهم می‌کند، جدا در…

نقد فیلم صدای متال

فیلم صدای متال داستان مواجه شدن یک موزیسین با چالشی بزرگ را روایت می‌کند: از دست رفتن شنوایی و مرگ رویاهایش.