نقد فیلم پنج قطعه آسان : تنهایی

فیلم پنج قطعه آسان فیلم خوبی بود و هست؛ چون نگاهی شفاف و واقعی به نوع خاصی از زندگی آمریکایی دارد، آن هم در خلال سال‌هایی که انتظارات از طبقه و خانواده، وزن بیشتری نسبت به دوران امروزی داشت.