ویژگی سریال جریزه چیست؟
ریسکی که جواب داد

شکل گرفتن یک فیلمنامه حول محور خانواده ای با فعالیت های اقتصادی گسترده، ایده ای امتحان پس داده و همچنان جذاب برای تولید یک سریال است که علی طالب آبادی هم از آن سود جسته و فیلمنامه (جزیره) به کارگردانی سیروس مقدم را خلق کرده است. همه چیز درباره سریال جزیره مقدم که سابقه ای طولانی در ساخت سریال دارد، در جزیره سراغ مسیری رفته که پیش از این و در دهه هشتاد با سریال عروج، آن را تجربه کرده است. در…