بستن
تاریخچه جستجو

   ‌سریال‌ عاشقانه

   می خواهم زنده بمانم
   91%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان

   ستاره شمالی
   91%
   6.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2019 - ترکیه - دوبله شده

   قهرمان عجیب من
   91%
   6.7/10

   عاشقانه - کمدی

   2018 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   دروغ پشت دروغ
   83%
   7.8/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2020 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   شاهدخت اسپانیایی
   92%
   6.9/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   عشق من هولو
   87%
   7.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2020 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   ندای دل
   91%
   8.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2014 - آمریکا - زیرنویس دارد

   وقتی هوا خوبه
   85%
   8.0/10

   خانوادگی - عاشقانه

   2020 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   باغ شهاب سنگ
   94%
   8.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2018 - چین - زیرنویس دارد

   رودخانه بکر
   89%
   7.5/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   آتیه
   90%
   7.8/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2019 - ترکیه - دوبله شده

   تکه ای از قلبت
   83%
   7.4/10

   عاشقانه - کمدی

   2020 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   دل
   77%
   2.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   پری و چوب بر
   87%

   عاشقانه - خانوادگی

   2018 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   اتاق شماره 9
   88%
   8.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2018 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   هاواردز اند
   87%
   7.4/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2017 - انگلیس - زیرنویس دارد

   نسل خورشید
   96%
   8.4/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2016 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   شهرزاد
   84%
   8.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سایمدانگ : خاطراتی از نور
   93%
   8.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2017 - کره جنوبی - دوبله شده

   عاشقانه
   88%
   5.6/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1395 - ایران