بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   کنسرت
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   دکتر جان - فصل 1 قسمت 14 Doctor John S01E14

   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: Jo Soo Won
   %94
   140 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • فصل 1 قسمت 1 %96.2
    %96.2
    238 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 1

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 2 %96.4
    %96.4
    112 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 2

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 3 %97.8
    %97.8
    124 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 3

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 4 %97.8
    %97.8
    114 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 4

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 5 %98.2
    %98.2
    161 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 5

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 6 %97
    %97
    80 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 6

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 7 %98.2
    %98.2
    69 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 7

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 8 %98.8
    %98.8
    64 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 8

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 9 %98.6
    %98.6
    60 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 9

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 10 %98.2
    %98.2
    65 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 10

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 11 %98.2
    %98.2
    64 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 11

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 12 %98
    %98
    83 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 12

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 13 %100
    %100
    68 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 13

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   • فصل 1 قسمت 14 %94.8
    %94.8
    140 رای ثبت شده
    دکتر جان - فصل 1 قسمت 14

    چا یو هان دکتر بیهوشی نابغه ای است که به سبب نبوغ فراوانش شخصیتی بسیار متکبر دارد؛ اغلب به او لقب دکتر ده ثانیه ای داده اند چرا که می تواند بیماری شخص را سریعا شناسایی کند. برخلاف او کانگ شی یونگ که در همان مرکز بیهوشی کار می کند شخصیتی بسیار گرم و ذهنی هوشمند دارد و با دقت به بیماران خود گوش می دهد. افراد با درد حاد یا بیماری های مزمن به بیمارستان می آیند و در آنجا چا یو هان و کانگ شی یونگ سعی می کنند علت بیماری را پیدا کنند…

   دیدگاه های فیلم دکتر جان - فصل 1 قسمت 14

   • u
    علی شاوردی ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    تنها چیزی که میتونم بگم عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه
   • u
    u_14231572 ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    واقعا فیلم خیلی قشنگیه عالییییی🌹🌹🌹🌹😍😍😍💕💕❤️❤️❤️
   • u
    sahar7012 ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    قسمت بعدش کی میاد؟
   • u
    u_18741992 ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    Amin.Hb ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    زحمت میشه دیگه قسمت ۱۵ رو هم بزارید
   • u
    u_15351331 ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    چرا قسمت های بعدی نمیزارین
   • u
    z.n.s ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    دیگه خسته شدیم بزارید دیگه
   • u
    علی شاوردی ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    این فیلم عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییه ولی اگه دو تا قسمت آخر آخرش هم رو بزارید عالی تر هم میشه
   • u
    Rana ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    میشه زودتر دو قسمت بعدی رو بزارینننن
   • u
    u_6556568 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه عالیه
   • u
    z.n.s ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    اخه این فیلم عالیه
   • u
    z.n.s ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    دو قسمت آخرم بزارید تورو خدا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
   • u
    u_16713432 ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی عالییه
   • u
    u_18444459 ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی عالی حرف نداره
   • u
    nafiseh ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    از عالی فراتر
   • u
    u_3866508 ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    u_14289137 ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد.
    سریالیه که قشنگ نشون میده یه ادمی که مغرور دیده میشه چقدر درد و رنج کشیده و باهاش میسازه فقط دو قسمت دیگه مونده سریعتر بذاریدش
   • u
    sahar7012 ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    قسمت بعدش کی میاد؟
   • u
    u_15351331 ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    very good
   • u
    Amir ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    بسیار عالی
   • u
    u_15649496 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی جالب بود
   • u
    f.m ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالییییییییییی
   • u
    u_15843212 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    واقعا زیباست❤️
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.