بستن
تاریخچه جستجو

   کله گنده ها - فصل 1 سمت 20 Big Heads S01E20

   87 % (364)
   مناسب برای بالای 13 سال
   کارگردان: حسام فرهمندجو
   10 دقیقه - خانوادگی - اجتماعی - محصول ایران - 1396 - کیفیت HD

   • فصل 1 قسمت 1 %72
    %72 (714)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %78
    %78 (287)

    مجموعه کله گنده ها به کارگردانی حسام فرهمندجو یک مجموعه خانوادگی - کمدی و محصول سال 1396 است که در آن سامان صحیح و فرشید عسگری به نقش آفرینی میپردازند. دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %75.2
    %75.2 (191)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %74.2
    %74.2 (175)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %79.4
    %79.4 (139)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %83.2
    %83.2 (137)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %80.8
    %80.8 (130)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %77
    %77 (129)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %82.8
    %82.8 (187)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %79.4
    %79.4 (258)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %82
    %82 (122)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %77.4
    %77.4 (141)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %82
    %82 (113)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %77.4
    %77.4 (95)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %80
    %80 (102)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %80.6
    %80.6 (119)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %79
    %79 (167)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %84.2
    %84.2 (104)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %80.4
    %80.4 (217)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 سمت 20 %87
    %87 (364)

    دو جوان به اسم فرشید و سامان که با هم رفیق هستند وضعیت مالی خوبی ندارند. آنها خانه ای با هم در مرکز تهران زندگی می کنند.ماجرای این دو از زمانی شروع می شود که فرشید تصمیم می گرد با دختری ازدواج کند که در فضای مجازی با او آشنا شده است. اما فرشید از آن دختر هیچ نمی داند جز آیدی اینستاگرامش…

    دانلود فصل 1 قسمت 20

   بازیگران فیلم کله گنده ها - فصل 1 سمت 20

   سایر عوامل فیلم کله گنده ها - فصل 1 سمت 20

   دیدگاه‌های کله گنده ها - فصل 1 سمت 20

   • u
    ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    واقعا عالی بود قشنگ ترین فیلج بود یعنی سریال فقط یکم مدتش کم بود

   • u
    mahdi ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالیییییییییی

   • u
    AytAN ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی

   • u
    nasernima ۸ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    قسمت جدید هم بگذارید

   • u
    ۵ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه خیلی خیلی خوبه

   • u
    ۱۶ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییی

   • u
    ۶ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی باحاله

   • u
    ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی عالی

   • u
    ۷ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    U_10326570 ۲۴ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی خوبه💙💙

   • u
    haniii ۱۳ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی! مرسی

   • u
    haniii ۱۳ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بهترییینننن فیلم جهااااااننننننن

   • u
    haniii ۱۳ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    مسخره ی مسخره

   • u
    جمشید صادقی ۷ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

   • u
    جمشید صادقی ۷ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بی منی ولی عالی😘😘😄😄😜

   • w
    سید فاضل ۱ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی بود این قسمت

   • t
    آقای بی کار ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بی معنی

   • u
    mahdi ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیییییییییی

   • u
    ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    واقعا عالی بود قشنگ ترین فیلج بود یعنی سریال فقط یکم مدتش کم بود

   • u
    AytAN ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۰۹۱۹۴۱۵۹۴۶۲ ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    عرشیا و طاها ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    واقعاً عالی بود

   • l
    god father ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    این قسمتش خیلی خنده دار بود

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.