بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   هیولا - قسمت 1 ( مخصوص ناشنوایان )

   93 % (2064)
   کارگردان: مهران مدیری
   56 دقیقه - کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397 - کیفیت HD

   • قسمت 1 ( مخصوص ناشنوایان ) %93.4
    %93.4 (2,064)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است که قرار است به زودی زود وارد شبکه نمایش خانگی شود. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه بسیار موفق قهوه تلخ که راهی شبکه نمایش خانگی نمود بار دیگر مجموعه ای طنز ساخته که طبق پیشبینی ها قرار است مثل کارهای قبل دل طرفدارانش را بدست آورد...

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 ( مخصوص ناشنوایان ) %91.8
    %91.8 (644)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است که قرار است به زودی زود وارد شبکه نمایش خانگی شود. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه بسیار موفق قهوه تلخ که راهی شبکه نمایش خانگی نمود بار دیگر مجموعه ای طنز ساخته که طبق پیشبینی ها قرار است مثل کارهای قبل دل طرفدارانش را بدست آورد...

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 ( مخصوص ناشنوایان ) %93.8
    %93.8 (889)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است که قرار است به زودی زود وارد شبکه نمایش خانگی شود. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه بسیار موفق قهوه تلخ که راهی شبکه نمایش خانگی نمود بار دیگر مجموعه ای طنز ساخته که طبق پیشبینی ها قرار است مثل کارهای قبل دل طرفدارانش را بدست آورد...

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 ( مخصوص ناشنوایان ) %90.2
    %90.2 (203)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است. در این قسمت هوشنگ پول پیش خانه اش را جور کرده اما مهرافزون صاحبخانه طماع او دست بردار نیست و می خواهد هر جور شده هوشنگ را به خود مقروض کند. پیشنهاد مهرافزون ماجراهای جدیدی برای هوشنگ رقم می زند و…

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 ( مخصوص ناشنوایان ) %87.8
    %87.8 (157)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است. در این قسمت هوشنگ شرافت با حرفه پدر هوشمند بیشتر آشنا می شود. پدر هوشمند به او پستی را پیشنهاد می کند و هوشنگ بازهم در یک دوراهی قرار می گیرد...

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 ( مخصوص ناشنوایان ) %91.6
    %91.6 (130)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است. در این قسمت هوشنگ با سخنرانی غرایی وجود کتاب های کمک آموزشی را برای دانش آموز مضر و غیر شرافتمندانه می خواند و همچنان در تلاش است که صندوق پول همکارانش را به آن ها بازگرداند. او به همراه خانواده اش به مهمانی سالگرد ازدواج کامروا دعوت می شوند....

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 ( مخصوص ناشنوایان ) %86
    %86 (121)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است. در این قسمت نظر هوشنگ در مورد کتاب های کمک درسی تغییر می کند و طی یک قرار کاری به همراه کامروا با قسمت های مختلف موسسه مکاشف آشنا می شود....

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 ( مخصوص ناشنوایان ) %87.8
    %87.8 (118)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است. در این قسمت زن کامروا موفق می شود تا شهره را با خود همراه کند و حلقه محاصره برای هوشنگ تنگ تر می شود. در این بین موسسه خاف برای لاپوشانی یکی از خلاف هایش نیازمند یک قربانی نگونبخت شده…

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 ( مخصوص ناشنوایان ) %84
    %84 (138)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 ( مخصوص ناشنوایان ) %92.8
    %92.8 (116)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 ( مخصوص ناشنوایان ) %92.4
    %92.4 (128)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 ( مخصوص ناشنوایان ) %88.4
    %88.4 (124)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 ( مخصوص ناشنوایان ) %91.4
    %91.4 (125)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 ( مخصوص ناشنوایان ) %90.6
    %90.6 (159)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 ( مخصوص ناشنوایان ) %95.6
    %95.6 (264)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 ( مخصوص ناشنوایان ) %93
    %93 (328)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 ( مخصوص ناشنوایان ) %91.4
    %91.4 (165)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 ( مخصوص ناشنوایان ) %93.4
    %93.4 (1,253)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 18
   • قسمت 19 ( مخصوص ناشنوایان ) %85.8
    %85.8 (875)

    سریال هیولا جدیدترین همکاری مهران مدیری و پیمان قاسم خانی است. مدیری پس از سریال های بسیار موفق طنز تلویزیونی ای مثل نقطه چینٰ ، پاورچینٰ و شب های برره که در دوتا از آن ها با قاسم خانی همکاری کرده بود و بعد از مجموعه موفق قهوه تلخ ، حالا با سریال هیولا راهی شبکه نمایش خانگی شده است.

    دانلود سریال هیولا فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم هیولا - قسمت 1 ( مخصوص ناشنوایان )

   دیدگاه‌های هیولا - قسمت 1 ( مخصوص ناشنوایان )

   • h
    handp ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی عالی بود و خیلی هم به فرهنگمان ربط داشت

   • u
    u_4048577 ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    بی نهایت طنز و شادی رو در دل همه ایفا میکند...♡

   • u
    u_17497438 ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود مهران جان

   • u
    u_18113770 ۲ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاالللیی بوود

   • u
    u_3401939 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_11044109 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    u_42374875 ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوشم اومد

   • u
    u_42351274 ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی نبود ❤ محشر بود ❤❤❤💖💖💖💚💚💚💙💙💙💜💜💜💜💗💝💝💓

   • u
    u_40805665 ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب و سرگرم کننده است

   • u
    alirohani1991 ۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خوب بود اما کم بود

   • u
    u_32613824 ۱۱ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_7445279 ۱۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    قهوه تلخ و بزاااااااااارییییبن

   • u
    u_23908146 ۱۷ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالییییییی

   • u
    سعید زینالی مهر ۱۵ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلییییی عالی

   • u
    u_28082935 ۲ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی باحال بود🤣🤣

   • u
    شیوا معتمدنیا ۲۹ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی بود عالی

   • u
    u_7162382 ۱۹ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بسیار عالی وآموزنده بود.

   • u
    u_14524954 ۱۵ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_4544975 ۱۳ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_21113600 ۱۰ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    چرا نمیشه فیلمی که دانلود کردیم رو سیو کنیم؟

   • u
    ملایری ۴ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی ولی بچه های زیر ده سال نبینن برای حرف هایی که می زنن😂😨

   • C
    narges ۳ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی عالی وبینظیر

   • u
    u_20206975 ۳ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    مهران همیشه عالی بوده

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.