بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   کنسرت
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   لیست سیاه - فصل 2 قسمت 22 The Blacklist S02E22

   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: Jon Bokenkamp
   %92
   435 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • فصل 2 قسمت 1 %91
    %91
    583 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 1

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 2 %94
    %94
    308 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 2

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 3 %95.4
    %95.4
    298 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 3

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 4 %93.8
    %93.8
    284 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 4

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 5 %93.2
    %93.2
    257 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 5

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 6 %95.6
    %95.6
    294 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 6

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 7 %95.8
    %95.8
    253 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 7

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 8 %95.2
    %95.2
    239 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 8

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 9 %96.4
    %96.4
    228 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 9

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 10 %96.4
    %96.4
    224 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 10

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 11 %94.8
    %94.8
    234 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 11

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 12 %95.6
    %95.6
    222 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 12

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 13 %95.8
    %95.8
    226 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 13

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 14 %96.4
    %96.4
    225 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 14

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 15 %96
    %96
    229 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 15

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 16 %97.2
    %97.2
    204 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 16

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 17 %97
    %97
    209 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 17

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 18 %95
    %95
    236 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 18

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 19 %97
    %97
    224 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 19

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 20 %94.2
    %94.2
    221 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 20

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 21 %96.8
    %96.8
    212 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 21

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   • فصل 2 قسمت 22 %92.8
    %92.8
    435 رای ثبت شده
    لیست سیاه - فصل 2 قسمت 22

    این سریالی پیرامون کاراکتری به اسم ریموند ردینگتون که در سریال لقبش ”رد” هست خواهد بود . رد که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور رد تازه وارد لیز کین همکاری میکنه…

   دیدگاه های فیلم لیست سیاه - فصل 2 قسمت 22

   • u
    داود ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    هرکی موافقه فصل 3 هست لایک کنه
   • 3
    3epahi ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    فصل ۳ لطفا
   • r
    rezajalalvand ۲۸ تیر ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    فصل سومش کی میاد؟
   • u
    alireza ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    بزارین دیگه
   • u
    پیمان ۱ شهریور ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    ای بابا پس فصل های بعدش کو؟ بزارین دیگه حتما باید بریم جای دیگه ببینیم؟؟؟؟؟؟
   • u
    محمد ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    جون مادرتون بزارید خماری ندید
   • u
    كاربر ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فصلللللللل ٣
   • u
    u_2609986 ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فصل سه!!! چرا نمیذارین؟!!!
   • r
    rezajalalvand ۲۸ تیر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فصل سومش کی میاد؟
   • u
    H ۲۷ تیر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    سلام چرا روی صفحه فیلم پیغامی که گذاشتین لطفا شکیبا باشین نمیره هر سریالی هم که گذاشتین دوتا فصلشو میزارین بقیشو یادتون میره اینجوری پیش میرین یهو همه کسانی که اشتراک دارن اشتراکشونو لغو میکنن بعد باید برین غاز بچرونین وخودتون فیلمارو نگاه کنید سریالهای جدید بزارین با یکم سلیقه
   • s
    shao679 ۲۴ تیر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فصل ۳
   • u
    محمدحسین ۱۷ تیر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فصل سوم لطفاً
   • u
    alireza ۶ تیر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فصل 3 و 4 هم بزارید دیگه فیلم به این قشنگی این همه مشترک هم فصل 3 رو میخوان اونوقت نمیزارین؟
   • u
    u_2164600 ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    میشه زمان پخش فصل3-4این سریال رو زحمت بکشید بگیدتاانقدازتون سوال نشه؟
   • u
    داود ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    هرکی موافقه فصل 3 هست لایک کنه
   • 3
    3epahi ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فصل ۳ لطفا
   • 3
    3epahi ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    اقا یه لطفی بکنید خواهشا.همه سریالاتون ناقصه.از جمله سریال ۲۴ یا فرار از زندان یا لیست سیاه.لطف کنین تا ماه رمضون همه رو کامل کنید چون اغلب مردم ماه رمضون بیشتر فیلم نگاه میکنن.
   • g
    ghhalibabaei ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    سلام آیا فصل سوم نیر پخش خواهد شد
   • a
    حسین ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    سلام . خواهشا فصل سه رو بذارید . خیلی وقته منتظرم الان یه چند دقیقه ای میشه :))) روزی دو سه قسمت از این فیلمو دیدم و الان تموم شد . اگه میدونستم فصل سه نیست کمتر مصرف میکردم .
   • n
    nahal ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    kasi ke too site film ozv mishe, osulan 1 adame FILM BAZE, pas agar website update o dar hadde site haye motabare film nabashe, motmaenan kamkam az cheshme axare ma ke alan ozve filimo hastim, miyofte.!!! vaghti site be in khubi rah endkhtin, hadaghal hamgam ba baghie donya pish berid o standard o be rooz bashin lotfan !!! shayad ba 1000 toman haghe ozviate bishtar, moshkele kharide film haye be rooze donya hal beshe baratun! valla ma ke hazzerim !!
   • u
    مسیح ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    چ وضعشه خب فصل سه رو بذارین دیگ
   • u
    Heydar ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فصل٣٣٣
   • R
    Rainbow01 ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    با سلام لطفا بفرمایید چگونه اشتراک سه ماهه خریداری شده در تاریخ 95/11/30 بنده در مورخ 96/01/12 به پایان رسیده !
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.