بستن
تاریخچه جستجو

   مرثیه ای برای کتاب سوزی ها

   65 % (122)
   کارگردان: علی اتحاد
   59 دقیقه - فیلم تئاتر - plays - محصول ایران - 1390 - کیفیت HD

   سایر عوامل فیلم مرثیه ای برای کتاب سوزی ها

   نقد‌های فیلم مرثیه ای برای کتاب سوزی ها

   • مرثیه ای برای کتاب سوزی ها نمایشی است عجیب. قدرت در هم تنیده «تن»هایی که قادرند ما را با خود به سردابه های دور ببرند. در گوشه هایی از تاریخ، ما با متن پایین می رویم. حرکت به سوی عمق. پایین و پایین تر. حرکت در درون زمان. بیننده قدرت ایستادن را برای لحظه هایی از دست می دهد. می خواهد از جا کنده شود. نمایش تجربه راه رفتن در راهروها را نه برای شکلی صوری که برای ایجاد حرکت در دل زمان و در درون مکان ایجاد کرده است. هرچه «تن» بیننده بیشتر در درون حفره هولناک و یا چاله سیاه تاریخ سقوط می کند، غبار بیشتر از تن می ریزد تا روان فرصت بازیابی خود را پیدا کند.
    نمایش هم تعزیه مدرن و بسیار نویی است که فلسفه و عرفان و خلسه و تاریخ و فرهنگ را یکجا در خود بلعیده است و هم با فشردگی زمان بیننده را در بی زمانی مطلق غرق می کند. کلمات خود «تن»دار می شوند. اگر دقت کنیم پوسته، لایه، گوشت و استخوان آن را هم حس می کنیم. واژه ها در حال عصیان هستند. «تن» وارگی زبان در این نمایش فرصتی است تا ببینیم چگونه زبان زاییده می شود، بزرگ می شود، به چالش می افتد، در تنیدگی و قبض و بسط قرار می گیرد و سپس در درون حفره های سیاه تاریخ زندانی می شود و بعد با ایثار و حضور دوباره فراخوانده می شود و باز زنده می شود و سپس شعله ور و زبان غارت می شود و «تن» خود را در هجوم آتش می بیند. جریان پیوسته زبان و آتشی که آن را می برد و اما باز زبان شکل می گیرد و «تن» دار می شود.
    مرثیه ای برای کتاب سوزی ها یکبار «تن» و تنیده شدن زبان را در شعروارگی خود به نمایش می کشد و یکبار هم شعر وارگی «تن» را در بستر زمان متجلی می سازد. نقش آفرینان با «تن» خود آن گونه زبان را حضور می بخشند که گویا «تن» آنان یکپارچه زبان و شعر می شود. این نمایش سفر «تن» به عمق تاریخ است.
    سفر «تن»ی که زبان است و زبانی که می سوزد. بوی آتش و دود و صدای ترکیدن کاغذ نوشته ها در درون آتش خواب «تن» را می شکند. درد در عمق «تن» می پیچد؛ و سپس مانند لحظه ای که در خلسه می روی از «تن» می گریزد و این زمانی است که موسیقی عرفانی به کمک می آید. لحظه رهایی از آن همه آتش و دود و درد و انزجار ... تن از آستانه خود عبور می کند و بر عرصه تاریخ می نشیند و دوباره به بیننده می گوید: بنویس. کنش نوشتن شکست نمی خورد. حتی اگر بارها بنویسی و بارها مرگ نوشتنت را نظاره کنی. مرثیه ای برای کتاب سوزی ها فضایی است بینافرهنگی: در همه جا هستی. در معبد، در قصرهای به ویرانی رفته، در لابه لای ستون های کهنه، در درون کلیسا، در درون عبادتگاه، در مسجد ... و اینچنین است که بی مکانی در تنِ آهنگین نقش آفرینان جلوه می یابد: در همه جا و هیچ کجا. سپس بی زمانی: در زمان جاری هستی. کوچه های عرفان را پشت سر می گذاری و می روی تا مرز اسطوره و سپس بر می گردی جایی که همین مردم هستند. یکی از آنها را فرا می خوانی و از او می خواهی تا بنویسد؛ و باز بر می گردی به اسطوره.
    مرثیه ای برای کتاب سوزی ها تو را از درون می سوزاند. تو با ورق های در حال سوختن می سوزی، اما باز جان می گیری و باز زنده می شوی و باز تاریخ را تجربه می کنی. نشانه ها در چالش با یکدیگرند. زبان رقیبِ زبان است و تاریخ رقیبِ کلام است و کلام رقیبِ «تن» است و «تن» رقیبِ خود است. راه رهایی از «تن» در زبان است و راه رهایی از زبان در «تن» است. مرثیه ای برای کتاب سوزی ها تو را در مقابل «تن» وارگیِ زبان و زبان وارگیِ «تن» مات و مبهوت می کند. کافی است که «تن» و روان خود را هنگام دیدن نمایش به جریان سیال و در هم تنیده روایتِ شدن و نشدن ها بسپاری.
    www.ibna.ir

   دیدگاه‌های مرثیه ای برای کتاب سوزی ها

   • u
    Masi ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    حوصله سربر

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.