بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 1 House of Cards - S01E01

   17 سال به بالا
   کارگردان: Joel Schumacher - Allen Coulter
   %87
   789 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • فصل 1 قسمت 1 %87.8
    %87.8
    789 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 1

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 2 %93.8
    %93.8
    239 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 2

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 3 %95
    %95
    191 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 3

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 4 %96.6
    %96.6
    153 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 4

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 5 %95.2
    %95.2
    156 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 5

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 6 %95
    %95
    143 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 6

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 7 %94.8
    %94.8
    138 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 7

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 8 %94.6
    %94.6
    124 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 8

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 9 %94.8
    %94.8
    105 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 9

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 10 %96.2
    %96.2
    107 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 10

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 11 %92.4
    %92.4
    117 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 11

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 12 %96.4
    %96.4
    100 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 12

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   • فصل 1 قسمت 13 %95.4
    %95.4
    116 رای ثبت شده
    خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 13

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

   بازیگران فیلم خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 1

   سایر عوامل فیلم خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 1

   نقد های فیلم خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 1

   • کاخ سیاهِ سیاهِ سیاه (در وبلاگ فیلیمو بخوانید)

    یکی از پربحث ترین موضوعات، سیاست است. موضوعی که بعد از صحبت دربارۀ آب وهوا، بهانۀ خوبی برای بازکردن سر گفتگو و بحث است. هر کسی در حد دانش و اطلاعات خود، باتوجه به شنیده ها و دیده هایش از دیگران و رسانه ها در قبال موضوعات سیاسی داخلی کشور و موضوعات سیاسی خارجی و بین المللی موضع گیری و اعلام نظر می کند. از رانندۀ تاکسی بگیرید تا مادر خانواده سر میز شام! این علاقه و همه گیربودن سیاست باعث شده است که حتی به مسائلی که فرسنگ ها از سیاست دور هستند نیز گاهی نگاه سیاسی و حتی سیاست زده بشود...

   دیدگاه های فیلم خانه پوشالی - فصل 1 قسمت 1

   • u
    aida ۶ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه
   • u
    u_6611623 ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی باحاله دیالوگهاش. حال کردم از این سریال
   • u
    jalal.Shamsi ۸ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ممنون از فصل ۵. حالا فصل ۶ رو بذارین لطفا مدتیه که منتظریم.
   • a
    amirmohseni1609 ۳ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اقا فصل ۶ چیییییی شدددد
   • u
    matin.isf ۲۴ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سریال جذاب که مخاطب رو درگیر خود میکند بازی فرانک اندروود و داگ حرف نداره👌
   • u
    kosari ۲۳ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فصل 666666666666666666666666 رو بزارید دیگه.
   • u
    siavash ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اقای مسوول برادر فیلیمو فصل 5 رو بزار من الان 4 ماه منتظرم نکنین این کارو
   • u
    m ۹ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فیلیمو راضیم ازت، تو ایران خدمات افتضاحه اما تو خیلی خوبی. فقط نرخ هارو نبر بالا که مخاطبت ریزش می کنه
   • u
    عرفان ۲۲ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فصل 5 هم بذارید به جایی بر نمیخوره هاااا
   • u
    بی نام ۷ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فصل 5 لطفا
   • u
    Jooji ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    این هم اعترافی ازخودآمریکایی ها برسیاست های پلیدشون!
   • u
    u_2871095 ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فصل ۵ plz
   • e
    mahdi ۳۰ آبان ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    سلام این سریال شاید با موضوم ایالات متحده و کاخ سفید ساخته شده اما شک نکنید در کل جهان و کشور ها این فساد ها هست نه فقط امریکا.میشه گفت سیاست یعنی فساد و بس.افرادی که برای پول و مقام دست به هر کاری میزنن
   • u
    u_2462402 ۲۷ آبان ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    « هیچکس بهتر از کوین اسپیسی نمیتونست این رول رو بازی کنه : برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری میزنند حتی به نزدیکترین کسانشان هم رحم نمیکنند ! روی واقعی کاخ سفیدی ها .... ببیندو لذت ببرید » اینه دنیای واقعی # خدا اخر و عاقبت همه را بخیر کنه #
   • k
    keyaa ۲۶ آبان ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    چرا فیلمها hd نیست
   • a
    af123456789 ۲۵ آبان ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    ینی خوشم میاد صبر میکنین صبر میکنین یه دفعه کل فصل هارو قرار میدید! ممنون!
   • u
    حاج عمو ۲۵ آبان ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فیلیمو جان دمت گرم کاری کردی کارستان مچکریم.
   • s
    SrezaT ۲۴ آبان ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فقط توروخدا شما ك انقد زحمت مى كشید ، مى شه خواهش كنم از فیلم هاى تام هاردى هم قرار بدید؟؟؟ مى شه محبت كنید سریال Taboo ك تام هاردى بازى كرده قرار بدید؟؟؟ ینى اگه این ى كارم بكنید دیگه اومدم دس بوسى واقعن ... باتشكر فراوان
   • s
    SrezaT ۲۴ آبان ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    وااااااااى خدااااااااى من ... شما فوق العاده اید بچه هاى فیلیمو ... خیلـى خوشحالمون كردید واقعاً؛ینى وقتى اومدم روى صفحه اصلى عكسِ پوسترِ خانه پوشالى با اون ژستِ كوین اسپیسى رو دیدم ... درحدّى ذووووق كردم ك اندازه نداره؛واقعاً سورپریز شدم؛یك دنیا ممنون بابت پیشرفتى ك روزبروز دارید روى سایت ایجاد مى كنید.از همــه تون تشكر مى كنم
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.