بستن
تاریخچه جستجو
   اگر به فیلتر شکن (vpn) وصل هستید برای دسترسی به تمامی فیلم ها و استفاده از حجم اینترنت های رایگان فیلیمو، فیلترشکن خود را خاموش کنید.
   فیلتر
   کشور سازنده: همه
   فقط HD
   حذف فیلترها
   • قسمت 1 %73.8
    %73.8
    6705 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 2 %78.8
    %78.8
    1019 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 3 %78.6
    %78.6
    584 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 4 %78.4
    %78.4
    520 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 5 %76.4
    %76.4
    627 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 6 %82.4
    %82.4
    368 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 7 %84.6
    %84.6
    347 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 8 %82.8
    %82.8
    265 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 9 %84.8
    %84.8
    284 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 10 %84.2
    %84.2
    353 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 11 %81.4
    %81.4
    634 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 12 %83.2
    %83.2
    476 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 13 %83.6
    %83.6
    102 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 14 %86.6
    %86.6
    203 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 15 %85
    %85
    252 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 16 %86
    %86
    331 رای ثبت شده

    این قسمت کلاه قرمزی که به مناسبت عید فطر پخش شد به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 17 %80.8
    %80.8
    287 رای ثبت شده

    کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 18 %89.4
    %89.4
    285 رای ثبت شده

    کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 19 %89
    %89
    390 رای ثبت شده

    کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   سایر عوامل فیلم کلاه قرمزی 97 - قسمت 1

   دیدگاه های کلاه قرمزی 97 - قسمت 1

   • u
    فرزانه ۳ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    عالی بود 20
   • e
    ehsanseraji ۹ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا بازم از سالهای قبل بزارین بی نظیره
   • u
    غزل ۲۰ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    مررسی . فک کنم ما بزرگ ترا بیشتر نگاه میکنیم و میخندیم تا بچه ها
   • u
    x.0215590 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    کسایی که میگید خیلی ام بد بود خوشم نیومد دید گاهتون خرابه
   • u
    u_6482823 ۵ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی ام. بد بود خوشم نیومد😠😠😠😠
   • m
    mahdi45451210 ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ایرانی ها شاهکار کرده اند! عالی بود.
   • M
    Motahareh786 ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی قشنگ بوووودددد😄
   • u
    عباس پوریزدان پناه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام تمام فیلمهای کلاه قرمز جالب و خنده دار هستند مخصوصا آواز حمید جبلی که خوانده بود آقای راننده یالا بزن تودنده . من هم یک روبات ماشین نما درست کردم و برنامه نویسی کردم وقتیکه آنرا روشن میکنم اول موزیک با رقص نور پخش میکند بمدت 8 ثانیه بعد 2 متر جلو میرود است میکند کلاه قرمزی آواز میخواند بمدت 15 ثانیه بعد ماشین عقب عقب میرود سرجال اولش استوپ میکند بعد ملودی سلطان قلبها پخش میشود بمدت 25 ثانیه . فیلم آنرا داخل سایت آپارات قرار دادم باضافه فیلم بقیه دست ساخته های خودرا مثل روبات انسان نما که بستنی لیس میزند
   • u
    نوید ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    معرکه است تکرار هم قشنگه ایول داره
   • u
    ehsannnn ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام بچه فامیل و خود فامیل خیلی باحالن
   • u
    u_3341438 ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی ترین کارتونه من خیلی دوسش دارم
   • u
    u_4735731 ۵ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    وای من عاشق این برنامه ام. ازبچگی دوسش دارم عاشقشم
   • u
    Baran ۴ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    واقعاعالی بود😂😂😂
   • u
    u_3931234 ۲ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    پرنیان :بازم میگم که عالی این کلاه قرمزی.عالی عالی عالی این کلاه قرمزی 😘😘😘😘
   • u
    u_3931234 ۱۵ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    پرنیان: کلا کلاه قرمزی عالی است 😂 😁😀 من از بچگی سریال کلاه قرمزی را دوست دارم !😉
   • u
    غزل ۲۰ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    مررسی . فک کنم ما بزرگ ترا بیشتر نگاه میکنیم و میخندیم تا بچه ها
   • e
    ehsanseraji ۹ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا بازم از سالهای قبل بزارین بی نظیره
   • u
    ۰۹۱۹۱۰۳۱۲۷۰ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی بود مخصوصا آیتم چهارم
   • u
    u_3722476 ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    می شود دانلود کنیم
   • u
    علیرضا اکبری ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی بود
   • u
    Mohamad king ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    آقا چجوری میشه دانلود کرد با اینترنت رایتل همین فیلمارو لطفا کمک کنید@vipcityپیویمه
   • u
    09226646749 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام من رو پخش میزنم ی صفه سیاه میاد پخش نمیشه چرا
   • u
    u_4128045 ۸ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی عالی بود ممنونم
   • u
    sadra.apr ۳ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام لطفا اگه میشه ساعت دقیق سریال کلاه قرمزی رو کنار پوستر فیلم بزنید که چه ساعتی توی سایت منتشر میشه ممنون از سایت به روزتون.
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.