بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   کشور سازنده: همه
   فقط HD
   استفاده از فیلیمو در تمامی اپراتورها با ترافیک اینترنت نیم‌بها محاسبه می‌شود. اطلاعات بیشتر
   • قسمت 1 %74
    %74
    6725 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 2 %79
    %79
    1028 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 3 %78.6
    %78.6
    590 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 4 %78.6
    %78.6
    526 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 5 %76.4
    %76.4
    633 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 6 %82.8
    %82.8
    376 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 7 %84.4
    %84.4
    353 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 8 %82
    %82
    271 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 9 %84.8
    %84.8
    289 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 10 %84
    %84
    359 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 11 %81.2
    %81.2
    641 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 12 %83.2
    %83.2
    482 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 13 %81.8
    %81.8
    106 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 14 %86.2
    %86.2
    208 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 15 %85.2
    %85.2
    256 رای ثبت شده

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 16 %85.8
    %85.8
    335 رای ثبت شده

    این قسمت کلاه قرمزی که به مناسبت عید فطر پخش شد به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 17 %81
    %81
    291 رای ثبت شده

    کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 18 %89.4
    %89.4
    292 رای ثبت شده

    کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   • قسمت 19 %88.4
    %88.4
    399 رای ثبت شده

    کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

   سایر عوامل فیلم کلاه قرمزی 97 - قسمت 1

   دیدگاه های کلاه قرمزی 97 - قسمت 1

   • u
    فرزانه ۳ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    عالی بود 20
   • e
    ehsanseraji ۹ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا بازم از سالهای قبل بزارین بی نظیره
   • u
    غزل ۲۰ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    مررسی . فک کنم ما بزرگ ترا بیشتر نگاه میکنیم و میخندیم تا بچه ها
   • u
    جوکر ۰۲۶ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    کسایی که میگید خیلی ام بد بود خوشم نیومد دید گاهتون خرابه
   • u
    u_6482823 ۵ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی ام. بد بود خوشم نیومد😠😠😠😠
   • m
    mahdi45451210 ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ایرانی ها شاهکار کرده اند! عالی بود.
   • M
    Motahareh786 ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی قشنگ بوووودددد😄
   • u
    عباس پوریزدان پناه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام تمام فیلمهای کلاه قرمز جالب و خنده دار هستند مخصوصا آواز حمید جبلی که خوانده بود آقای راننده یالا بزن تودنده . من هم یک روبات ماشین نما درست کردم و برنامه نویسی کردم وقتیکه آنرا روشن میکنم اول موزیک با رقص نور پخش میکند بمدت 8 ثانیه بعد 2 متر جلو میرود است میکند کلاه قرمزی آواز میخواند بمدت 15 ثانیه بعد ماشین عقب عقب میرود سرجال اولش استوپ میکند بعد ملودی سلطان قلبها پخش میشود بمدت 25 ثانیه . فیلم آنرا داخل سایت آپارات قرار دادم باضافه فیلم بقیه دست ساخته های خودرا مثل روبات انسان نما که بستنی لیس میزند
   • u
    نوید ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    معرکه است تکرار هم قشنگه ایول داره
   • u
    ehsannnn ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام بچه فامیل و خود فامیل خیلی باحالن
   • u
    u_3341438 ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی ترین کارتونه من خیلی دوسش دارم
   • u
    u_4735731 ۵ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    وای من عاشق این برنامه ام. ازبچگی دوسش دارم عاشقشم
   • u
    Aylin ۴ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    واقعاعالی بود😂😂😂
   • u
    u_3931234 ۲ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    پرنیان :بازم میگم که عالی این کلاه قرمزی.عالی عالی عالی این کلاه قرمزی 😘😘😘😘
   • u
    u_3931234 ۱۵ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    پرنیان: کلا کلاه قرمزی عالی است 😂 😁😀 من از بچگی سریال کلاه قرمزی را دوست دارم !😉
   • u
    غزل ۲۰ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    مررسی . فک کنم ما بزرگ ترا بیشتر نگاه میکنیم و میخندیم تا بچه ها
   • e
    ehsanseraji ۹ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا بازم از سالهای قبل بزارین بی نظیره
   • u
    ۰۹۱۹۱۰۳۱۲۷۰ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی بود مخصوصا آیتم چهارم
   • u
    u_3722476 ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    می شود دانلود کنیم
   • u
    علیرضا اکبری ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی بود
   • u
    Mohamad king ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    آقا چجوری میشه دانلود کرد با اینترنت رایتل همین فیلمارو لطفا کمک کنید@vipcityپیویمه
   • u
    09226646749 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام من رو پخش میزنم ی صفه سیاه میاد پخش نمیشه چرا
   • u
    u_4128045 ۸ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی عالی بود ممنونم
   • u
    sadra.apr ۳ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام لطفا اگه میشه ساعت دقیق سریال کلاه قرمزی رو کنار پوستر فیلم بزنید که چه ساعتی توی سایت منتشر میشه ممنون از سایت به روزتون.
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.