بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   کلاه قرمزی 97 - قسمت 1 Kolah Ghermezi 97 E01

   74 % (6854)
   کارگردان: ایرج طهماسب
   51 دقیقه - خانوادگی - کودک - محصول ایران - 1397 - کیفیت HD

   • قسمت 1 %74.2
    %74.2 (6,854)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 1
   • قسمت 2 %79.8
    %79.8 (1,111)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 2
   • قسمت 3 %79
    %79 (654)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 3
   • قسمت 4 %79.8
    %79.8 (588)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 4
   • قسمت 5 %77.2
    %77.2 (688)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 5
   • قسمت 6 %83.6
    %83.6 (433)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 6
   • قسمت 7 %84.8
    %84.8 (401)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 7
   • قسمت 8 %82.4
    %82.4 (318)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 8
   • قسمت 9 %85
    %85 (331)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 9
   • قسمت 10 %84
    %84 (402)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 10
   • قسمت 11 %81.2
    %81.2 (680)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 11
   • قسمت 12 %83.8
    %83.8 (523)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 12
   • قسمت 13 %83.4
    %83.4 (145)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 13
   • قسمت 14 %86
    %86 (250)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 14
   • قسمت 15 %85.4
    %85.4 (301)

    سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 15
   • قسمت 16 %86.6
    %86.6 (384)

    این قسمت کلاه قرمزی که به مناسبت عید فطر پخش شد به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 16
   • قسمت 17 %80.6
    %80.6 (342)

    کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 17
   • قسمت 18 %89
    %89 (339)

    کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 18
   • قسمت 19 %88.4
    %88.4 (675)

    کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب داستان کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب است که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود.

    دانلود سریال فصل 7 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم کلاه قرمزی 97 - قسمت 1

   دیدگاه‌های کلاه قرمزی 97 - قسمت 1

   • u
    فرزانه ۳ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود 20

   • e
    ehsanseraji ۹ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    لطفا بازم از سالهای قبل بزارین بی نظیره

   • u
    غزل ۲۰ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    مررسی . فک کنم ما بزرگ ترا بیشتر نگاه میکنیم و میخندیم تا بچه ها

   • u
    zahra ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییی بود

   • u
    فرهاداحمدوند ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی عالی عالییییییییییییییی

   • u
    u_6482823 ۵ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی ام. بد بود خوشم نیومد😠😠😠😠

   • u
    shadi sakti ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلی خیلی قشنگ واقعا ممنون فیلیمو😘

   • m
    mahdi45451210 ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    ایرانی ها شاهکار کرده اند! عالی بود.

   • M
    Motahareh786 ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ بوووودددد😄

   • u
    عباس پوریزدان پناه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    سلام تمام فیلمهای کلاه قرمز جالب و خنده دار هستند مخصوصا آواز حمید جبلی که خوانده بود آقای راننده یالا بزن تودنده . من هم یک روبات ماشین نما درست کردم و برنامه نویسی کردم وقتیکه آنرا روشن میکنم اول موزیک با رقص نور پخش میکند بمدت 8 ثانیه بعد 2 متر جلو میرود است میکند کلاه قرمزی آواز میخواند بمدت 15 ثانیه بعد ماشین عقب عقب میرود سرجال اولش استوپ میکند بعد ملودی سلطان قلبها پخش میشود بمدت 25 ثانیه . فیلم آنرا داخل سایت آپارات قرار دادم باضافه فیلم بقیه دست ساخته های خودرا مثل روبات انسان نما که بستنی لیس میزند

   • u
    نوید ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    معرکه است تکرار هم قشنگه ایول داره

   • u
    ehsannnn ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    سلام بچه فامیل و خود فامیل خیلی باحالن

   • u
    u_3341438 ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    عالی ترین کارتونه من خیلی دوسش دارم

   • u
    u_4735731 ۵ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    وای من عاشق این برنامه ام. ازبچگی دوسش دارم عاشقشم

   • u
    Aylin ۴ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    واقعاعالی بود😂😂😂

   • u
    u_3931234 ۲ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    پرنیان :بازم میگم که عالی این کلاه قرمزی.عالی عالی عالی این کلاه قرمزی 😘😘😘😘

   • u
    u_3931234 ۱۵ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    پرنیان: کلا کلاه قرمزی عالی است 😂 😁😀 من از بچگی سریال کلاه قرمزی را دوست دارم !😉

   • u
    غزل ۲۰ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    مررسی . فک کنم ما بزرگ ترا بیشتر نگاه میکنیم و میخندیم تا بچه ها

   • e
    ehsanseraji ۹ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    لطفا بازم از سالهای قبل بزارین بی نظیره

   • u
    ۰۹۱۹۱۰۳۱۲۷۰ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    عالی بود مخصوصا آیتم چهارم

   • u
    u_3722476 ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    می شود دانلود کنیم

   • u
    علیرضا اکبری ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    Mohamad king ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    آقا چجوری میشه دانلود کرد با اینترنت رایتل همین فیلمارو لطفا کمک کنید@vipcityپیویمه

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.