بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   نسل خورشید - قسمت 1 Descendants of the Sun E01

   17 سال به بالا
   کارگردان: Baek Sang hoon - Lee Eung bok
   %78
   2483 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • قسمت 1 %78.8
    %78.8
    2483 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 1

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 2 %91
    %91
    291 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 2

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 3 %93.8
    %93.8
    186 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 3

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 4 %93.8
    %93.8
    170 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 4

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 5 %91.6
    %91.6
    184 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 5

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 6 %94.2
    %94.2
    149 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 6

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 7 %94.6
    %94.6
    146 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 7

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 8 %95
    %95
    131 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 8

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 9 %92
    %92
    126 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 9

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 10 %92
    %92
    134 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 10

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 11 %90.6
    %90.6
    123 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 11

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 12 %94.6
    %94.6
    116 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 12

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 13 %95
    %95
    124 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 13

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 14 %93.8
    %93.8
    129 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 14

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 15 %92.8
    %92.8
    135 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 15

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 16 %90.6
    %90.6
    532 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 16

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   دیدگاه های فیلم نسل خورشید - قسمت 1

   • s
    sia ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    ینی نبینی از دستت رفته سریال های کمدی و عاشقانه کره ای رو بذار فیلیموو هرکی موافقه لایک کنهههههه
   • p
    گمنام ، به احترام قبر بی نشان مادر .... ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    عاااااااااااااااااااااالی.....یکی از بهترین سریال های کره ای هست....
   • s
    sara3179 ۲ دی ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا سریال های عاشقانه کره ای بیشتر بزارید
   • u
    u_4666829 ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    فوق العاده بود . من خیلی دوستش دارم
   • u
    u_10452442 ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه اصلا نباید از دست بدید
   • u
    09918499564 ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی قشنگ بود
   • u
    u_16900876 ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عاااااالیییی
   • u
    u_3494095 ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    واقعا عاااااااااااااااااااااالی بود
   • u
    u_12905875 ۸ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی👌👌
   • u
    mohina ۵ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی قشنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
   • u
    u_7963757 ۲۸ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه
   • u
    u_13219117 ۲۴ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    Mobina s ۲۲ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه سریالش 😍
   • u
    rhnh_pcy_2005 ۲۲ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیییییی
   • u
    u_7376676 ۱۹ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    واقعا سریال عالی هستش فیلم های عاشقانه طرفدار های زیادی دارن لطفا فیلم های عاشقانه بیش تری بگذارید
   • s
    sajadi55 ۱۹ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود 😘😘😘😘😘💞💗💗💗👌😻😻😻😻🌹🌸🌸💞💖💖💖😻😻😻🌹💟💝💞
   • u
    u_14569784 ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    اره واقا عالی بود حتما ،،حتما ببین😘
   • u
    u_3447706 ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عاشقشم بی نظیرهههههههه
   • u
    Rozhina ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    واییییی عالیهههه تروخدا فیلم کره ای عاشقانه بیشتر بذارید
   • O
    Omati ۸ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    از هر فیلم کره ای که دیدم بهتره
   • u
    مجید حبیبی ۷ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی این خوبه خییییلی
   • u
    u_11630419 ۴ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیییییییییللللللللللیییییییی خوب بود ممنون
   • u
    باقر ۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی قشنگه
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.