بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   نسل خورشید - قسمت 1 Descendants of the Sun E01

   17 سال به بالا
   کارگردان: Baek Sang hoon - Lee Eung bok
   %78
   2430 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • قسمت 1 %78.4
    %78.4
    2430 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 1

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 2 %90.6
    %90.6
    278 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 2

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 3 %93.4
    %93.4
    175 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 3

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 4 %93.4
    %93.4
    159 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 4

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 5 %91.2
    %91.2
    174 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 5

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 6 %94
    %94
    141 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 6

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 7 %94.6
    %94.6
    135 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 7

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 8 %94.6
    %94.6
    121 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 8

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 9 %91.6
    %91.6
    116 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 9

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 10 %91.4
    %91.4
    126 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 10

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 11 %89.8
    %89.8
    114 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 11

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 12 %94.4
    %94.4
    109 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 12

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 13 %94.8
    %94.8
    117 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 13

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 14 %93.4
    %93.4
    120 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 14

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 15 %92.2
    %92.2
    127 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 15

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   • قسمت 16 %90.6
    %90.6
    516 رای ثبت شده
    نسل خورشید - قسمت 16

    سریال داستان نیروهای کره ای حافظ صلح سازمان ملل است که برای انجام ماموریت به منطقه اوراک اعزام می شوند.در بین تم اصلی داستان رابطه ای عاشقانه بین یک کاپیتان نیرو های ویژه و یک جراح است که در بیمارستان سئول کار می کند و آنها خودشان و رابطه اشان را بین مشکلات و خطرات مرگبار پیدا می کنند...

   دیدگاه های فیلم نسل خورشید - قسمت 1

   • s
    sia ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    ینی نبینی از دستت رفته سریال های کمدی و عاشقانه کره ای رو بذار فیلیموو هرکی موافقه لایک کنهههههه
   • p
    گمنام ، به احترام قبر بی نشان مادر .... ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    عاااااااااااااااااااااالی.....یکی از بهترین سریال های کره ای هست....
   • s
    sara3179 ۲ دی ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا سریال های عاشقانه کره ای بیشتر بزارید
   • u
    09918499564 ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی قشنگ بود
   • u
    u_16900876 ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عاااااالیییی
   • u
    u_12905875 ۸ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی👌👌
   • u
    mohina501 ۵ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی قشنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
   • u
    u_7963757 ۲۸ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه
   • u
    u_13219117 ۲۴ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    Mobina s ۲۲ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه سریالش 😍
   • u
    rhnh_pcy_2005 ۲۲ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیییییی
   • u
    u_7376676 ۱۹ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    واقعا سریال عالی هستش فیلم های عاشقانه طرفدار های زیادی دارن لطفا فیلم های عاشقانه بیش تری بگذارید
   • s
    sajadi55 ۱۹ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود 😘😘😘😘😘💞💗💗💗👌😻😻😻😻🌹🌸🌸💞💖💖💖😻😻😻🌹💟💝💞
   • u
    u_14569784 ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    اره واقا عالی بود حتما ،،حتما ببین😘
   • u
    u_3447706 ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عاشقشم بی نظیرهههههههه
   • u
    Rozhina ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    واییییی عالیهههه تروخدا فیلم کره ای عاشقانه بیشتر بذارید
   • O
    Omati ۸ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    از هر فیلم کره ای که دیدم بهتره
   • u
    مجید حبیبی ۷ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی این خوبه خییییلی
   • u
    u_11630419 ۴ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیییییییییللللللللللیییییییی خوب بود ممنون
   • u
    باقر ۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی قشنگه
   • f
    farhangnovin ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی خوب بود یکی از بهترین سریال هایی بود ک دیدم
   • u
    minhwa ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عاشقشم
   • u
    maneli ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی جالبه آخرشم خیلی باحال تموم میشه ❤
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.