بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   کنسرت
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   ستاره حلبی Tin Star

   17 سال به بالا
   IMDB 7.3/10
   کارگردان:
   %73
   34 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • فصل 1 قسمت 1 %83
    %83
    108 رای ثبت شده
    ستاره حلبی - فصل 1 قسمت 1

    سریال کانادایی پر طرفدار ستاره حلبی که در سال 2017 پخش شد درمورد یک کلانتر پلیس به اسم جیم است که به شهر لیتل بیگبر مهاجرت کرده و سعی دارد با خانواده اش زندگی خوبی در کوهای راکی داشته باشد در حالی در شهر درگیر جنایت و فساد می شود این پلیس که معتاد به مواد مخدر و الکل است سعی دارد با شرکت در جلسه های درمانی زندگی گذشته را کنار بگذارد در این بین حضور یک کمپانی بزرگ نفتی در خارج شهر باعث هجوم کارگران مهاجر شده و میزان جرم و جنایت بالا می رود در این حال با کشته شدن دوست او که به اسم خودکشی ثبت شده است درگیری ها ودردسر های جدید برای جیم آغاز می شود...

   • فصل 1 قسمت 2 %85
    %85
    44 رای ثبت شده
    ستاره حلبی - فصل 1 قسمت 2

    سریال کانادایی پر طرفدار ستاره حلبی که در سال 2017 پخش شد درمورد یک کلانتر پلیس به اسم جیم است که به شهر لیتل بیگبر مهاجرت کرده و سعی دارد با خانواده اش زندگی خوبی در کوهای راکی داشته باشد در حالی در شهر درگیر جنایت و فساد می شود این پلیس که معتاد به مواد مخدر و الکل است سعی دارد با شرکت در جلسه های درمانی زندگی گذشته را کنار بگذارد در این بین حضور یک کمپانی بزرگ نفتی در خارج شهر باعث هجوم کارگران مهاجر شده و میزان جرم و جنایت بالا می رود در این حال با کشته شدن دوست او که به اسم خودکشی ثبت شده است درگیری ها ودردسر های جدید برای جیم آغاز می شود...

   • فصل 1 قسمت 3 %83.8
    %83.8
    36 رای ثبت شده
    ستاره حلبی - فصل 1 قسمت 3

    سریال کانادایی پر طرفدار ستاره حلبی که در سال 2017 پخش شد درمورد یک کلانتر پلیس به اسم جیم است که به شهر لیتل بیگبر مهاجرت کرده و سعی دارد با خانواده اش زندگی خوبی در کوهای راکی داشته باشد در حالی در شهر درگیر جنایت و فساد می شود این پلیس که معتاد به مواد مخدر و الکل است سعی دارد با شرکت در جلسه های درمانی زندگی گذشته را کنار بگذارد در این بین حضور یک کمپانی بزرگ نفتی در خارج شهر باعث هجوم کارگران مهاجر شده و میزان جرم و جنایت بالا می رود در این حال با کشته شدن دوست او که به اسم خودکشی ثبت شده است درگیری ها ودردسر های جدید برای جیم آغاز می شود...

   • فصل 1 قسمت 4 %82.6
    %82.6
    31 رای ثبت شده
    ستاره حلبی - فصل 1 قسمت 4

    سریال کانادایی پر طرفدار ستاره حلبی که در سال 2017 پخش شد درمورد یک کلانتر پلیس به اسم جیم است که به شهر لیتل بیگبر مهاجرت کرده و سعی دارد با خانواده اش زندگی خوبی در کوهای راکی داشته باشد در حالی در شهر درگیر جنایت و فساد می شود این پلیس که معتاد به مواد مخدر و الکل است سعی دارد با شرکت در جلسه های درمانی زندگی گذشته را کنار بگذارد در این بین حضور یک کمپانی بزرگ نفتی در خارج شهر باعث هجوم کارگران مهاجر شده و میزان جرم و جنایت بالا می رود در این حال با کشته شدن دوست او که به اسم خودکشی ثبت شده است درگیری ها ودردسر های جدید برای جیم آغاز می شود...

   • فصل 1 قسمت 5 %91.8
    %91.8
    27 رای ثبت شده
    ستاره حلبی - فصل 1 قسمت 5

    سریال کانادایی پر طرفدار ستاره حلبی که در سال 2017 پخش شد درمورد یک کلانتر پلیس به اسم جیم است که به شهر لیتل بیگبر مهاجرت کرده و سعی دارد با خانواده اش زندگی خوبی در کوهای راکی داشته باشد در حالی در شهر درگیر جنایت و فساد می شود این پلیس که معتاد به مواد مخدر و الکل است سعی دارد با شرکت در جلسه های درمانی زندگی گذشته را کنار بگذارد در این بین حضور یک کمپانی بزرگ نفتی در خارج شهر باعث هجوم کارگران مهاجر شده و میزان جرم و جنایت بالا می رود در این حال با کشته شدن دوست او که به اسم خودکشی ثبت شده است درگیری ها ودردسر های جدید برای جیم آغاز می شود...

   • فصل 1 قسمت 6 %83.2
    %83.2
    31 رای ثبت شده
    ستاره حلبی - فصل 1 قسمت 6

    سریال کانادایی پر طرفدار ستاره حلبی که در سال 2017 پخش شد درمورد یک کلانتر پلیس به اسم جیم است که به شهر لیتل بیگبر مهاجرت کرده و سعی دارد با خانواده اش زندگی خوبی در کوهای راکی داشته باشد در حالی در شهر درگیر جنایت و فساد می شود این پلیس که معتاد به مواد مخدر و الکل است سعی دارد با شرکت در جلسه های درمانی زندگی گذشته را کنار بگذارد در این بین حضور یک کمپانی بزرگ نفتی در خارج شهر باعث هجوم کارگران مهاجر شده و میزان جرم و جنایت بالا می رود در این حال با کشته شدن دوست او که به اسم خودکشی ثبت شده است درگیری ها ودردسر های جدید برای جیم آغاز می شود...

   • فصل 1 قسمت 7 %83.4
    %83.4
    29 رای ثبت شده
    ستاره حلبی - فصل 1 قسمت 7

    سریال کانادایی پر طرفدار ستاره حلبی که در سال 2017 پخش شد درمورد یک کلانتر پلیس به اسم جیم است که به شهر لیتل بیگبر مهاجرت کرده و سعی دارد با خانواده اش زندگی خوبی در کوهای راکی داشته باشد در حالی در شهر درگیر جنایت و فساد می شود این پلیس که معتاد به مواد مخدر و الکل است سعی دارد با شرکت در جلسه های درمانی زندگی گذشته را کنار بگذارد در این بین حضور یک کمپانی بزرگ نفتی در خارج شهر باعث هجوم کارگران مهاجر شده و میزان جرم و جنایت بالا می رود در این حال با کشته شدن دوست او که به اسم خودکشی ثبت شده است درگیری ها ودردسر های جدید برای جیم آغاز می شود...

   • فصل 1 قسمت 8 %82.8
    %82.8
    29 رای ثبت شده
    ستاره حلبی - فصل 1 قسمت 8

    سریال کانادایی پر طرفدار ستاره حلبی که در سال 2017 پخش شد درمورد یک کلانتر پلیس به اسم جیم است که به شهر لیتل بیگبر مهاجرت کرده و سعی دارد با خانواده اش زندگی خوبی در کوهای راکی داشته باشد در حالی در شهر درگیر جنایت و فساد می شود این پلیس که معتاد به مواد مخدر و الکل است سعی دارد با شرکت در جلسه های درمانی زندگی گذشته را کنار بگذارد در این بین حضور یک کمپانی بزرگ نفتی در خارج شهر باعث هجوم کارگران مهاجر شده و میزان جرم و جنایت بالا می رود در این حال با کشته شدن دوست او که به اسم خودکشی ثبت شده است درگیری ها ودردسر های جدید برای جیم آغاز می شود...

   • فصل 1 قسمت 9 %88
    %88
    25 رای ثبت شده
    ستاره حلبی - فصل 1 قسمت 9

    سریال کانادایی پر طرفدار ستاره حلبی که در سال 2017 پخش شد درمورد یک کلانتر پلیس به اسم جیم است که به شهر لیتل بیگبر مهاجرت کرده و سعی دارد با خانواده اش زندگی خوبی در کوهای راکی داشته باشد در حالی در شهر درگیر جنایت و فساد می شود این پلیس که معتاد به مواد مخدر و الکل است سعی دارد با شرکت در جلسه های درمانی زندگی گذشته را کنار بگذارد در این بین حضور یک کمپانی بزرگ نفتی در خارج شهر باعث هجوم کارگران مهاجر شده و میزان جرم و جنایت بالا می رود در این حال با کشته شدن دوست او که به اسم خودکشی ثبت شده است درگیری ها ودردسر های جدید برای جیم آغاز می شود...

   • فصل 1 قسمت 10 %88.4
    %88.4
    79 رای ثبت شده
    ستاره حلبی - فصل 1 قسمت 10

    سریال کانادایی پر طرفدار ستاره حلبی که در سال 2017 پخش شد درمورد یک کلانتر پلیس به اسم جیم است که به شهر لیتل بیگبر مهاجرت کرده و سعی دارد با خانواده اش زندگی خوبی در کوهای راکی داشته باشد در حالی در شهر درگیر جنایت و فساد می شود این پلیس که معتاد به مواد مخدر و الکل است سعی دارد با شرکت در جلسه های درمانی زندگی گذشته را کنار بگذارد در این بین حضور یک کمپانی بزرگ نفتی در خارج شهر باعث هجوم کارگران مهاجر شده و میزان جرم و جنایت بالا می رود در این حال با کشته شدن دوست او که به اسم خودکشی ثبت شده است درگیری ها ودردسر های جدید برای جیم آغاز می شود...

   سایر عوامل فیلم ستاره حلبی

   دیدگاه های فیلم ستاره حلبی

   • u
    usa ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    این آقاهه که عکسش رو کاوره شبیه یا بهتر بگم کپی برابر اصل یکی از بازیگرای ایرانی که اسمشو نمیدونم نیست؟
   • u
    میترا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    مجموعه مطبوعی بود . بالشخصه اگر دنباله داشت دوست داشتم با بازی تیم راث که بازیگر قادریست ادامه اش را ببینم * با سپاس * از ده نمره به ان چهار و نیم میدم .
   • u
    u_3762647 ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فیلم به مزخرفی من ندیده بودم
   • m
    Michael Scofield ۶ آذر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    6 تا 9 کو
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.