بستن
تاریخچه جستجو

   دورا جستجوگر Dora the explorer

   82 % (1116)
   4/10
   انیمیشن - ماجراجویی - محصول آمریکا - 2010 - دوبله شده

    • قسمت 1
     رایگان
     %78.4
     %78.4 (1,890)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2 %80.6
     %80.6 (621)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %81
     %81 (421)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %82.4
     %82.4 (328)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %81.6
     %81.6 (275)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %74.2
     %74.2 (227)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %80.4
     %80.4 (213)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %80
     %80 (220)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %77.8
     %77.8 (183)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %77
     %77 (203)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %80.8
     %80.8 (176)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %81.8
     %81.8 (151)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13 %82.4
     %82.4 (133)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14 %77.4
     %77.4 (150)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15 %79.6
     %79.6 (127)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16 %75.6
     %75.6 (152)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 17 %74.8
     %74.8 (179)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 18 %75.6
     %75.6 (128)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • قسمت 19 %81.4
     %81.4 (562)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • قسمت 20 %74.8
     %74.8 (260)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • قسمت 21 %79.8
     %79.8 (163)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • قسمت 22 %83.8
     %83.8 (161)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • قسمت 23 %78
     %78 (283)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • قسمت 24 %79.6
     %79.6 (178)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 24
    • قسمت 25 %78.8
     %78.8 (360)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 25

   سایر عوامل کارتون دورا جستجوگر

   دیدگاه‌های دورا جستجوگر

   • u
    ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    تمام خاطراتم اومد ذهنم آخرین بار ۸ سال پیش سینماییش رو دیدم

   • u
    ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من کماپیش دورا دوست دارم

   • u
    ۵ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    فیلم خیلی دوست دارم با دختر طلایی

   • u
    ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    برنامه دورا دوست دارم

   • u
    ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من کماپیش دورا دوست دارم

   • u
    ۸ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بدک نبود

   • u
    hamid30 ۶ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۵ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم خیلی دوست دارم با دختر طلایی

   • u
    ۵ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم بود مردش بازی خیلی درد نکنه

   • u
    ۲۳ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم زیبایی است

   • u
    ۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مسخره

   • u
    ۲۸ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤💚💚❤💚💚💚💚💖💖💖💖

   • u
    ۲۴ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۰۹۳۷۴۱۵۱۲۶۶ ۲۹ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سلام من هم مثل شما بادورا خاطره داشتم و همیشه شعرش رو اشتباه میگفتم می گفتم دلا بادوستاش صدام کوچک بود

   • u
    ۲۳ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من عاشق دورا هستم واز وقتی که بچه بودم بادورا خاطره داشتم

   • u
    ۲۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاشقشم

   • u
    ۱۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    کارتون درا واقعا برای کودکان آموزنده هست من خودم وقتی بچه بودم عاشق درا بودم

   • u
    ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییی ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★

   • u
    ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلیییییی عالیی داداش من 5 سالشھ وبراش خیلی اموزندھ بود★★★★★

   • u
    ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییھ★★★★★★★★★★★★

   • u
    09131530912 ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی خوبه

   • u
    Sadrzadeh ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    کسایی که میگن دورا خیلی چرته و از این حرفا..... دورا برای سن کودکان (2تا6 سال) هست به نظر انیمیشن دورا برای کودکان خیلی هم آموزنده است