تاریخچه جستجو
   فیلتر و دسته‌بندی
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   قلب یخی - فصل 2 قسمت 16

   13 سال به بالا

   درباره فیلمسریال قلب یخی در سال 1390 ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر خانوادگی و اجتماعی می‌باشد.داستان فیلمشیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   %86.2
   137 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   دانلود
   ورود و تماشا
   حجم اینترنت 100% رایگان
   حجم اینترنت نیم بها
   • همراه‌اول
   • ایرانسل
   • شاتل
   • رایتل
   • فصل 2 قسمت 1 %91.2
    %91.2
    125 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 1

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 2 %93.2
    %93.2
    91 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 2

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 3 %92
    %92
    93 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 3

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 4 %92.4
    %92.4
    87 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 4

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 5 %90.4
    %90.4
    87 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 5

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 6 %88
    %88
    83 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 6

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 7 %80
    %80
    72 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 7

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 8 %80
    %80
    83 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 8

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 9 %91.4
    %91.4
    75 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 9

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 10 %86
    %86
    77 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 10

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 11 %85.8
    %85.8
    73 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 11

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 12 %90.4
    %90.4
    77 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 12

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 13 %88.6
    %88.6
    75 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 13

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 14 %87.8
    %87.8
    79 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 14

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 15 %89.2
    %89.2
    80 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 15

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   • فصل 2 قسمت 16 %86.2
    %86.2
    137 رای ثبت شده
    قلب یخی - فصل 2 قسمت 16

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

   دیدگاه های فیلم قلب یخی - فصل 2 قسمت 16

   • m mohsenabdinejad ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    محشر بود
   • u بهنام غفاری ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    حسم بعد از دیدن دو فصل در سه روز پشت سرهم اینه که اولش سه روزمو پای این فیلم هدر کردم و دوم اینکه مچل شدم
   • u u_6699399 ۹ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    لطفا فصل سوم
   • u mina mn ۹ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    باورم نمیشه استاده انقد حرص درار باشه😂 این همه فیلم اسكلمون كرده بوده
   • u u_13564422 ۷ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه
   • u sana5291 ۳ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی خوبه که ادامه داره خوشحال شدم عالی بود لذت بردم از تماشای این فیلم
   • u sahar ۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    لطفا فصل سومشم وبزارین
   • u u_12696044 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه لطفا فصل سومشم بزارین ممنون از فیلیمو
   • u u_6563334 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    من ک فقط رد میکردم خیلی بیخود کشش میدن
   • u u_4115449 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی قشنگ بود لطفا فصل سوم بزارید مرسییی از فیلمووو
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.