بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   خانه کاغذی La Casa De Papel: Money Heist

   96 % (4574)
   8.3/10
   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: آلکس پینا
   اکشن - پلیسی معمایی - محصول اسپانیا - 2017 - زیرنویس دارد

   • فصل 1 قسمت 1 %97
    %97 (6,454)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %98
    %98 (2,942)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %97.8
    %97.8 (2,657)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %98
    %98 (2,520)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %98
    %98 (2,293)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %96.6
    %96.6 (2,264)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %98.2
    %98.2 (2,124)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %98.2
    %98.2 (1,946)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %98
    %98 (1,989)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %97.8
    %97.8 (1,953)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %98
    %98 (1,942)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %98
    %98 (2,179)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %97.4
    %97.4 (2,033)

    یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند . هدف او وارد شدن به کارخانه سلطنتی تولید سکه، تمبر و پول اسپانیا است در این راه او باید نیروهای پلیس را گمراه کند و با 67 گروگان داخل کارخانه کنار بیایند و.....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13

   سایر عوامل فیلم خانه کاغذی

   دیدگاه‌های خانه کاغذی

   • u
    FayYaz ۲۳ آذر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    مثل تیک تاک ساعت، درستو صافو تر و تمیز که ساعت ها میتونه بیننده رو خیره نگه داره مخصوصا اگر زبان اصلی دیده بشه قطعا جذابیت هاش چندین برابر خواهد شد. بازیگرها بسیار جذاب و دوست داشتنی هستند. قصه و داستان با محوریت سرقت ولی با دید متفاوت، موجب تمایز از سایر آثار این سری داستان ها شده. فصل بعدی در دست تولیده. امتیاز: 70 از 100 پیشنهاد فیلم: موضوع سرقت Heat 1995 ُSnatch 2000 The Town 2010 Baby Driver 2017 سری فیلم های Ocean و ...

   • u
    Filimo ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    یعنیا خدایش دمش گم هر کس اینو ساخته خیلی قشنگ بود هم خوب تموم شد انقد هیجانش بالاسا 2 شب نخوابیدم اینو دیدم خیلی کیف داد دم سازندش گم ولی کاش فصل 3 هم داشت خدایی ادم دلش نمیومد تموم شه اخرش الکی چایی میخوردم استپ میکردم زود تموم نشه هههههههه

   • u
    mhd.poshtareh ۱ آبان ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    بهترین سریال زندگیم قسمت اخرو ایستاده ببینید

   • u
    u_46830293 ۱۲ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین سریالی که تو عمرم دیدم

   • u
    u_31318676 ۱۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    sama ۱۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فوق العاده است . حتی بیشترین عدد دنیا هم برا این سریال کمه

   • u
    u_37477586 ۱۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    وای خدا عالیه من عاشقشمممممم عالیه عالیه عالی مخصوصا پروفسور ای خداااااااا عالیه

   • u
    u_48740395 ۹ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلییی قشنگ بود بهترین فیلمی بود که تا حالا دیدم

   • u
    u_6633525 ۹ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییی

   • u
    u_22039535 ۹ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مثل فراراز زندان هیجان داره .ازدست ندید

   • u
    u_44034532 ۸ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_22816185 ۸ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعاً هرچی بگم کمه غیر قابل توصیف هست

   • u
    Azzymmad ۷ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااالی شک نکنید تو دیدنش

   • u
    u_7417028 ۷ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا عالی بود

   • u
    u_13604392 ۷ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بووووووووم!!! عالیه

   • u
    sh.k ۷ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین فیلم قرن عالی

   • u
    u_47658230 ۶ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    خیلی عالی بود ولی نائروبی نباید میمرد خعلی حیف شد واقعا یکی از بهترین شخصیت های فیلم بود

   • u
    u_4357560 ۶ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    آخرش برلین میمیره

   • h
    hamrahbaAli ۵ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    تو عمرم مهیج تر و جالب تر و البته احسای تر از این فیلم ندیدم واقعا فوق العاده بود

   • u
    u_48607733 ۵ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاشق همشونم❤❤

   • u
    سید سجاد رضوی ۵ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    شخصیت مورد علاقم پرفسور و توکیو و برلین

   • u
    u_3256445 ۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بهترین سریال تاریخ.

   • u
    masood ۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    غیرمنتظرترین سریال عمرم بود که دیدم عالی بود

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.